KŘEPELKA, Filip. Přípustnost vyloučení sexuálně aktivních gayů z darování krve v Evropské unii a v České republice jako jejím členském státu. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 5, č. 3, s. 1-44. ISSN 1804-8137.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přípustnost vyloučení sexuálně aktivních gayů z darování krve v Evropské unii a v České republice jako jejím členském státu
Název anglicky Permissibility of exclusion of blood donation by sexually active gays in the European Union and in the Czech Republic as its member state
Autoři KŘEPELKA, Filip (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis zdravotnického práva a bioetiky, AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, 1804-8137.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00085578
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Darování krve; Transfuzní medicína; Vyloučení sexuálně aktivních gayů; Diskriminace; Soudní dvůr; Evropská unie
Klíčová slova anglicky Blood Donation; Transfusion Medicine; Exclusion of Gays; Discrimination; Court of Justice; European Union
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 23. 7. 2020 13:15.
Anotace
Výluka sexuálně aktivních gayů (mužů majících pohlavní styky s muži) z darování krve v mnoha zemích je sporná. Před soudy a v parlamentech ji napadají ochránci lidských práv. Spor se v případě Léger dostal až před Soudní dvůr Evropské unie. Soudní dvůr se nicméně vyvaroval lidskoprávního aktivismu. Potvrdil upřednostnění ochrany pacientů jako příjemců krve a odlišné poměry transfuzní medicíny v jednotlivých členských státech. To veřejný ochránce práv hodnotil výluku existující v České republice kritičtěji. Příspěvek se snaží výluku ospravedlnit bez popření současné antidiskriminační politiky, přestože ji samotnou hodnotí kriticky. Vysvětlují se zvláštnosti transfuzní medicíny a darování krve jako jejího základu. Hromadná výluka se zavedla kvůli vysokému výskytu HIV/AIDS a dalších nakažlivých onemocnění mezi sexuálně aktivními gayi. Zkoumání individuálního sexuálního chování by bylo obtížné. Existují další hromadné výluky se širokým záběrem. Kvůli nezávadnosti krve se upřednostňuje bezpříspěvkové darování. Mezinárodní spolupráce v transfuzní medicíně je důležitá. Soběstačnost se však považuje za cíl, prosazuje ji dokonce Světová zdravotnická organizace a Rada Evropy. Mezinárodní výměna krve a krevních výrobků je omezená též z praktických důvodů. Jednotlivé státy tak provozují nadále národní transfuzní služby. Evropská unie je nadnárodní organizace pro všestrannou hospodářskou integraci a posílenou spolupráci členských států. Transfuzní medicíny se ale integrace kvůli praktickým důvodům a nezávadnosti navzdory harmonizaci standardů však víceméně netýká.
Anotace anglicky
Exclusion of sexually active gays (men having sex with men) from blood donation applied in many countries is controversial. It is challenged by human right activists in politics and in courts. Constitutional provisions on equality and legislation prohibiting and combatting discrimination are invoked. This controversy reached the Court of Justice of the European Union in Léger. Nevertheless, the Court refrained from human rights activism, confirmed priority of safety for patients as blood recipients and different situation in the member states in transfusion medicine. Czech ombudsman examined the exclusion with greater suspicion. The paper attempts to justify the exclusion even without departure from contemporary antidiscrimination policies despite their criticism. Specific features of blood donation as crucial component of transfusion medicine are summarized. Block exclusion of sexually active gays from blood donation was introduced because they suffer increasingly from HIV/AIDS and other contagious diseases. Investigation of individual sexual behaviour is hardly feasible. Far-reaching block exclusions are applied in other cases. Voluntary (unremunerated) blood donation is preferred for safety. International cooperation in transfusion medicine is important. Self-sufficiency is promoted even by the World Health Organization and the Council of Europe. International exchange of blood and blood products is limited also for practical reasons. Countries operate their own national blood services. The European Union is supranational organization for intensive economic integration and enhanced cooperation of its member states. Transfusion medicine, however, remains largely unaffected with this integration for practical reasons and safety concerns despite harmonization of standards.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Krepelka_clanek_ZPB.pdf   Verze souboru Georgala, P. 9. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1322906/Krepelka_clanek_ZPB.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1322906/Krepelka_clanek_ZPB.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1322906/Krepelka_clanek_ZPB.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1322906/Krepelka_clanek_ZPB.pdf?info
Vloženo
St 9. 3. 2016 15:17, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Krepelka_clanek_ZPB.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1322906/Krepelka_clanek_ZPB.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1322906/Krepelka_clanek_ZPB.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
593,5 KB
Hash md5
5558735d7dea6d1a49afd44e411069f1
Vloženo
St 9. 3. 2016 15:17

Krepelka_clanek_ZPB.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1322906/Krepelka_clanek_ZPB.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1322906/Krepelka_clanek_ZPB.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
137,8 KB
Hash md5
647ca1c53c722a485d96cfe4673b4a24
Vloženo
St 9. 3. 2016 15:19
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 21. 3. 2023 09:57