PECINA, Pavel. Didaktika odborných předmětů I.Výuková opora. Brno: PdF MU, 2015. 122 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Didaktika odborných předmětů I.Výuková opora
Název česky Didaktika odborných předmětů I.Výuková opora
Název anglicky Didactics of vocational subjects I.
Autoři PECINA, Pavel.
Vydání Brno, 122 s. 2015.
Nakladatel PdF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Didaktika oborová didaktika speciální didaktika didaktika odborných předmětů uplatňování didaktických zásad v odborných předmětech, výukové cíle a obsah vzdělávání ve výuce odborných předmětů učební úlohy aktivizující výukové metody ve výuce odborných předmětů
Klíčová slova anglicky Didactics, didactics special didactics didactics of technical subjects application of teaching principles in vocational subjects learning objectives and content of education in teaching vocational subjects teaching jobs activating teaching methods in teaching vocational subjects
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Změněno: 7. 1. 2016 15:59.
Anotace
Předložená výuková opora je věnována problematice didaktiky odborných technických předmětů na středních odborných školách. Pozornost je zaměřena na výukové cíle, obsah výuky a aplikaci didaktických zásad, výukových metod, organizačních forem a materiálních prostředků ve výuce odborných předmětů na středních odborných školách. Součástí příloh jsou konkrétní ukázky (učební plán, učební osnovy, přípravy na výuku, výuková prezentace, multimediální ukázka zkrácené vyučovací hodiny).
Anotace anglicky
Presented educational support is paid to the didactics technical subjects in secondary schools. Attention is focused on the learning objectives, content, teaching and application of teaching principles, teaching methods, organizational forms and material resources in the teaching of vocational subjects in secondary schools. The appendixes are concrete examples (curriculum, syllabus, preparation for teaching, training presentations, multimedia demonstration of short lessons).
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 18:22