PECINA, Pavel. Didaktika odborných předmětů I.Výuková opora (Didactics of vocational subjects I.). Brno: PdF MU, 2015. 122 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktika odborných předmětů I.Výuková opora
Name in Czech Didaktika odborných předmětů I.Výuková opora
Name (in English) Didactics of vocational subjects I.
Authors PECINA, Pavel.
Edition Brno, 122 pp. 2015.
Publisher PdF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Didaktika oborová didaktika speciální didaktika didaktika odborných předmětů uplatňování didaktických zásad v odborných předmětech, výukové cíle a obsah vzdělávání ve výuce odborných předmětů učební úlohy aktivizující výukové metody ve výuce odborných předmětů
Keywords in English Didactics, didactics special didactics didactics of technical subjects application of teaching principles in vocational subjects learning objectives and content of education in teaching vocational subjects teaching jobs activating teaching methods in teaching vocational subjects
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Changed: 7. 1. 2016 15:59.
Abstract
Předložená výuková opora je věnována problematice didaktiky odborných technických předmětů na středních odborných školách. Pozornost je zaměřena na výukové cíle, obsah výuky a aplikaci didaktických zásad, výukových metod, organizačních forem a materiálních prostředků ve výuce odborných předmětů na středních odborných školách. Součástí příloh jsou konkrétní ukázky (učební plán, učební osnovy, přípravy na výuku, výuková prezentace, multimediální ukázka zkrácené vyučovací hodiny).
Abstract (in English)
Presented educational support is paid to the didactics technical subjects in secondary schools. Attention is focused on the learning objectives, content, teaching and application of teaching principles, teaching methods, organizational forms and material resources in the teaching of vocational subjects in secondary schools. The appendixes are concrete examples (curriculum, syllabus, preparation for teaching, training presentations, multimedia demonstration of short lessons).
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 18:57