BERGMEIER, Erwin, Jürgen DENGLER, Monika JANIŠOVÁ, Florian JANSEN, Pavel KRESTOV, Jan ROLEČEK, Donald A. WALKER and Wolfgang WILLNER. Re-launch of Phytocoenologia: new profile for the classic vegetation ecology journal. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/phyto/2015/0069. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Re-launch of Phytocoenologia: new profile for the classic vegetation ecology journal
Name in Czech Restart časopisu Phytocoenologia: nový profil klasického vegetačně ekologického časopisu
Authors BERGMEIER, Erwin (276 Germany), Jürgen DENGLER (276 Germany), Monika JANIŠOVÁ (703 Slovakia), Florian JANSEN (276 Germany), Pavel KRESTOV (643 Russian Federation), Jan ROLEČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Donald A. WALKER (840 United States of America) and Wolfgang WILLNER (40 Austria).
Edition Stuttgart, 2015.
Publisher Gebrüder Borntraeger
Other information
Original language English
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.828
RIV identification code RIV/00216224:14310/15:00085642
Organization unit Faculty of Science
ISSN 0340-269X
Doi http://dx.doi.org/10.1127/phyto/2015/0069
UT WoS 000358821000001
Keywords (in Czech) Editorial
Keywords in English Editorial
Tags AKR
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Jarošová, DiS., učo 205746. Changed: 8/3/2018 12:43.
Abstract
Phytocoenologia is one of the oldest specialised journals in the field of vegetation ecology. Now it officially published in collaboration with the International Association for Vegetation Science, it has a new organizational structure, new Editors-in-Charge and Editorial board and, last but not least, new scope. Types of papers the editors would like to see in Phytocoenologia are being characterized.
Abstract (in Czech)
Phytocoenologia je jedním z nejstarších specializovaných časopisů v oboru vegetační ekologie. Nyní je oficiálně vydáván ve spolupráci s IAVS, má novou organizační strukturu, nové editory a redakční radu a v neposlední řadě nové zaměření. V příspěvku jsou charakterizovány typy článku, které by editoři v časopise rádi viděli.
PrintDisplayed: 20/4/2024 09:50