DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8101-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space
Authors DRÁPALA, Daniel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Roman DOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alena KŘÍŽOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martina PAVLICOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Miroslav VÁLKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 223 pp. 2015.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50404 Antropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00080319
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8101-7
Keywords (in Czech) lidová kultura; Morava; 1750-1900
Keywords in English folk culture; Moravia; 1750-1900
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Changed: 28/1/2020 12:19.
Abstract
The book describes traditional folk culture in Moravia from the mid-18th century to the end of the 19th century with six thematic axes: Autochthony, External Influences, Stability over Time, Fluidity over Time, Territorial Unity, and Territorial Differentness. Using examples of specific cultural phenomena, the authors illuminate the processes that formed folk culture and influenced its creators and bearers. This approach leads to a broader knowledge of the historic reality of life in the Moravian countryside in the entirety of its changeability and stability, variability and uniformity.
Abstract (in Czech)
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a ovlivňovaly její tvůrce a nositele. Takový přístup vede k plastičtějšímu poznání životní reality na moravském venkově v minulosti v celé její proměnlivosti, stálosti, variabilitě i shodnosti.
Links
DF12P01OVV015, research and development projectName: Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900)
Investor: Ministry of Culture of the CR
PrintDisplayed: 2/4/2023 11:26