DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8101-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space
Autoři DRÁPALA, Daniel (203 Česká republika, garant, domácí), Roman DOUŠEK (203 Česká republika, domácí), Alena KŘÍŽOVÁ (203 Česká republika, domácí), Martina PAVLICOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Miroslav VÁLKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 223 s. 2015.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00080319
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8101-7
Klíčová slova česky lidová kultura; Morava; 1750-1900
Klíčová slova anglicky folk culture; Moravia; 1750-1900
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Změněno: 28. 1. 2020 12:19.
Anotace
The book describes traditional folk culture in Moravia from the mid-18th century to the end of the 19th century with six thematic axes: Autochthony, External Influences, Stability over Time, Fluidity over Time, Territorial Unity, and Territorial Differentness. Using examples of specific cultural phenomena, the authors illuminate the processes that formed folk culture and influenced its creators and bearers. This approach leads to a broader knowledge of the historic reality of life in the Moravian countryside in the entirety of its changeability and stability, variability and uniformity.
Anotace česky
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a ovlivňovaly její tvůrce a nositele. Takový přístup vede k plastičtějšímu poznání životní reality na moravském venkově v minulosti v celé její proměnlivosti, stálosti, variabilitě i shodnosti.
Návaznosti
DF12P01OVV015, projekt VaVNázev: Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900)
Investor: Ministerstvo kultury ČR, Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750 - 1900)
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2023 10:34