HORÁKOVÁ, Jana, Adam FRANC, Martina IVIČIČ and Alina MATĚJOVÁ. #Mendel 2.0. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name #Mendel 2.0
Authors HORÁKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Adam FRANC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martina IVIČIČ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Alina MATĚJOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00089248
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Gregor Johann Mendel; genetika; bioart; estetika digitálních médií
Keywords in English Gregor Johann Mendel; genetics; bioart; digital media aesthetics
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 4/4/2017 13:58.
Abstract
On the occasion of the 150th anniversary of the G. j. Mendel scientific heritage, that significantly influenced genetics and evolutionary biology, we have organised a series of lectures given by leading international scientists, curators and artists from the fields of new media art and Bio Art particularly called #Mendel 2.0. The Lecture series aimed at to provide examples of the development of Mendel’s scientific discoveries abstracted from observation of nature, in a seemingly distant discipline to natural sciences - in artistic strategies, aesthetic preferences and theoretical concepts applied in digital art and new media art in general.
Abstract (in Czech)
U příležitosti 150. výročí vědeckého odkazu G. J. Mendela, který zásadním způsobem ovlivnil vědní obory genetiku a evoluční biologii, jsme připravili sérii přednášek předních zahraničních vědců, kurátorů a umělců z oblasti umění nových umění a především Bio Artu nazvanou #Mendel 2.0, která měla za cíl poukázat na příklady rozvíjení jeho vědeckých poznatků, abstrahovaných z pozorování živé přírody, v oblasti jen zdánlivě vzdálené přírodním vědám – v uměleckých strategiích, estetických preferencích a teoretických koncepcích uplatňovaných v digitálním umění a umění nových médií obecně.
Links
MUNI/A/1179/2014, interní kód MUName: Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část II.
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29/11/2023 06:05