NAVRÁTIL, Vladislav. Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Single Crystals. In Šárka Hošková - Mayerová, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015, extended versions of selected papers. I. Brno: UNOB Brno, 2015. s. 95 - 104. ISBN 978-80-7231-436-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Single Crystals
Název česky Tepelně aktivovaná plastická deformace monokrystalů slitin Cd-Zn
Autoři NAVRÁTIL, Vladislav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání I. Brno, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015, extended versions of selected papers, od s. 95 - 104, 10 s. 2015.
Nakladatel UNOB Brno
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20000 2. Engineering and Technology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00085736
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-436-2
Klíčová slova česky termodynamika; dislokace; creep; koeficient napěťové citlivosti; dynamické stárnutí
Klíčová slova anglicky thermodynamics; dislocations; creep; stress exponent; dynamic strain aging
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Změněno: 16. 3. 2016 15:10.
Anotace
A piece of metal can be deformed permanently if it is pulled sufficiently hard in tension, compression or is twisted through a large enough angle in torsion. When the stress is removed, the dimensions of the piece of metal do not return to their original values as they would do if the deformation were elastic. The permanent distortion suffered by the metal specimen is called plastic deformation. The chief mechanism by which plastic deformation occurs is the motion of dislocations. Because there are an immense number of ways in which dislocations can bring about plastic deformation it is not surprising that this phenomenon is quite complex. The character of plastic deformation is a sensitive function of such variables as temperature, the strain rate of deformation, the past history of the sample, crystal size, and if the sample is a single crystal, the orientation of the axes with respect to the stress system. Much interest has recently been taken also in the influence which small quantities of foreign elements may have on the properties of metals. In fact, impurities play an important part in metal physics research. They form a particular species of point defects, and are able to interact with the other lattice defects which exist in the metal and determine a great number of its properties. It is the purpose of the present work to examine the temperature and solute atoms concentration influence on mechanical properties of Cd-Zn single crystals alloys. The author wish to express his thanks to Prof. Dr. Pavel Lukáč, DrSc., and Doc.Dr.Miloš Hamerský, CSc For the valuable discussions which have preceded the original of this work.
Anotace česky
Deformace materiálu může být uskutečněna různými způsoby (v tahem, tlakem, smyku, nebo ohybem). V případě plastické deformace zůstává po odstranění působícího napětí zbytková deformace. Z fyzikálního hlediska je tato deformace uskutečňována pohybem dislokací polem celého spektra překážek, které dělíme na krátkodosahové a dalekodosahové. Předložená práce se zabývá měřením a interpretací závislosti parametrů, charakterizujících plastickou deformaci (aktivační plocha a koeficient napěťové citlivosti) na teplotě a skluzovém napětí. Pozornost je věnována také vlivu příměsí na uvedené parametry a je tedy zkoumána i jejich závislost na koncentraci příměsí. Autor by rád vyjádřil dík za pomoc a cenné připomínky Prof. RNDr. Pavlu Lukáčovi, DrSc a Doc. RNDr. Miloši Hamerskému, CSc.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 19:49