Informační systém MU
NAVRÁTIL, Vladislav. Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Single Crystals. In Šárka Hošková - Mayerová, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015, extended versions of selected papers. I. Brno: UNOB Brno, 2015. p. 95 - 104. ISBN 978-80-7231-436-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Single Crystals
Name in Czech Tepelně aktivovaná plastická deformace monokrystalů slitin Cd-Zn
Authors NAVRÁTIL, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition I. Brno, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015, extended versions of selected papers, p. 95 - 104, 10 pp. 2015.
Publisher UNOB Brno
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20000 2. Engineering and Technology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00085736
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-436-2
Keywords (in Czech) termodynamika; dislokace; creep; koeficient napěťové citlivosti; dynamické stárnutí
Keywords in English thermodynamics; dislocations; creep; stress exponent; dynamic strain aging
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Changed: 16. 3. 2016 15:10.
Abstract
A piece of metal can be deformed permanently if it is pulled sufficiently hard in tension, compression or is twisted through a large enough angle in torsion. When the stress is removed, the dimensions of the piece of metal do not return to their original values as they would do if the deformation were elastic. The permanent distortion suffered by the metal specimen is called plastic deformation. The chief mechanism by which plastic deformation occurs is the motion of dislocations. Because there are an immense number of ways in which dislocations can bring about plastic deformation it is not surprising that this phenomenon is quite complex. The character of plastic deformation is a sensitive function of such variables as temperature, the strain rate of deformation, the past history of the sample, crystal size, and if the sample is a single crystal, the orientation of the axes with respect to the stress system. Much interest has recently been taken also in the influence which small quantities of foreign elements may have on the properties of metals. In fact, impurities play an important part in metal physics research. They form a particular species of point defects, and are able to interact with the other lattice defects which exist in the metal and determine a great number of its properties. It is the purpose of the present work to examine the temperature and solute atoms concentration influence on mechanical properties of Cd-Zn single crystals alloys. The author wish to express his thanks to Prof. Dr. Pavel Lukáč, DrSc., and Doc.Dr.Miloš Hamerský, CSc For the valuable discussions which have preceded the original of this work.
Abstract (in Czech)
Deformace materiálu může být uskutečněna různými způsoby (v tahem, tlakem, smyku, nebo ohybem). V případě plastické deformace zůstává po odstranění působícího napětí zbytková deformace. Z fyzikálního hlediska je tato deformace uskutečňována pohybem dislokací polem celého spektra překážek, které dělíme na krátkodosahové a dalekodosahové. Předložená práce se zabývá měřením a interpretací závislosti parametrů, charakterizujících plastickou deformaci (aktivační plocha a koeficient napěťové citlivosti) na teplotě a skluzovém napětí. Pozornost je věnována také vlivu příměsí na uvedené parametry a je tedy zkoumána i jejich závislost na koncentraci příměsí. Autor by rád vyjádřil dík za pomoc a cenné připomínky Prof. RNDr. Pavlu Lukáčovi, DrSc a Doc. RNDr. Miloši Hamerskému, CSc.
Displayed: 12. 8. 2022 01:49