NAVRÁTIL, Vladislav. Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Alloys. In Šárka Hošková - Mayerová, Miroslav Hrubý. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. I. UNOB Brno: UNOB Brno, 2015. p. 36-41. ISBN 978-80-7231-998-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Alloys
Name in Czech Tepelně aktivovavá plastická deformace a dynamické stárnutí slitin Cd-Zn
Authors NAVRÁTIL, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition I. UNOB Brno, Matematika, informační technologie a aplikované vědy, p. 36-41, 6 pp. 2015.
Publisher UNOB Brno
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20000 2. Engineering and Technology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00085740
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-998-5
Keywords (in Czech) matematika; termodynamika; dislokace; creep; koeficient napěťové citlivosti
Keywords in English mathematics; thermodynamics; dislocations; creep; velocity stress exponent
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Changed: 16. 3. 2016 15:08.
Abstract
The flow stress of a crystal can be decomposed into two main components. The first one reflects the long-range elastic interaction of mobile dislocations with the microstructure (athermic stress) and the second one is the stress necessary to push dislocations over local energy barriers (thermal stress). These local bariers can be different nature: small obstacles, an intrinsic lattice resistance or an unpropitious dislocation core configuration. The dependence of some special parameters (activation area, activation energy, velocity stress exponent) on temperature or on applied stress can decide which of mechanisms is dominant in the course of plastic deformation.
Abstract (in Czech)
Smykové napětí, způsobující plastickou deformaci kovů může být rozloženo na dvě složky. Jedna z nich odráží interakci dislokací s tzv. dalekodosahovými překážkami, charakteristickými pro mikrostrukturu materiálu (atermická složka) a druhá představuje napětí, které pomáhá dislokacím překonat krátkodosahové překážky (termická složka). Překážky mohou mít různý původ a mohou být odhadnuty pomocí měření zvláštních parametrů, kterými je např. aktivační plocha, aktivační energie, nebo koeficient napěťové citlivosti. Měřením a interpretací závislosti těchto veličin na skluzovém napětí a teplotě v průběhu plastické deformace se zabývá předložená práce.
PrintDisplayed: 14. 8. 2022 21:19