NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Education Project as Motivation in Physics. In University of Defence Brno. XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. I. Brno: UNOB, Faculty of Military Leadership, 2015. s. 45-51. ISBN 978-80-7231-995-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Education Project as Motivation in Physics
Název česky Projektová výchova jako motivace ve fyzice
Autoři NAVRÁTIL, Vladislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiřina NOVOTNÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání I. Brno, XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process, od s. 45-51, 7 s. 2015.
Nakladatel UNOB, Faculty of Military Leadership
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00085769
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-995-4
Klíčová slova česky Projektová výchova; fyzika; Mpembův jev; voda; artefakt
Klíčová slova anglicky Education project; physics; Mpemba´s effect; water; artifact
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Změněno: 16. 3. 2016 15:13.
Anotace
A growing number of scientists, teachers and even politicians are aware that our country lacks capable young engineers and scientists. Reasons why this is so, are different, some of them can we as teachers affect, others barely. For example, we obtain the appropriate motivation young generation's interest in science. One of the most effective motivational methods is education project, which includes our contribution, dealing with history, nature and experimental research. So called Mpemba´s phenomenon. The conclusion of our paper and our measurements shows that in this case it is an understandable and easy experimentally verifiable phenomenon, based on an intervening in the fields of physics and chemistry, easy to implement in terms of secondary schools and universities
Anotace česky
Stále větší počet vědců, učitelů a dokonce i politiků si uvědomuje, že naší zemi chybí mladí schopní inženýři a vědci. Příčiny proč tomu tak je, jsou různé, některé z nich můžeme my, učitelé ovlivnit, jiné stěží. Můžeme například vhodnou motivací získat zájem mladé generace o přírodní vědy. Jednou z efektivních motivačních metod je projektová výchova, kam patří i náš příspěvek, zabývající se historií, podstatou a experimentálním výzkumem tzv. Mpembova jevu. Závěr našeho příspěvku a našich měření ukazuje, že se jedná v tomto případě o pochopitelný a experimentálně snadno ověřitelný jev, založený na základech, zasahujících do oblasti fyziky a chemie, snadno realizovatelný v podmínkách středních a vysokých škol.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 07:30