NAVRÁTIL, Vladislav and Jiřina NOVOTNÁ. Education Project as Motivation in Physics. In University of Defence Brno. XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. I. Brno: UNOB, Faculty of Military Leadership, 2015. p. 45-51. ISBN 978-80-7231-995-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Education Project as Motivation in Physics
Name in Czech Projektová výchova jako motivace ve fyzice
Authors NAVRÁTIL, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiřina NOVOTNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition I. Brno, XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process, p. 45-51, 7 pp. 2015.
Publisher UNOB, Faculty of Military Leadership
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00085769
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-995-4
Keywords (in Czech) Projektová výchova; fyzika; Mpembův jev; voda; artefakt
Keywords in English Education project; physics; Mpemba´s effect; water; artifact
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Changed: 16. 3. 2016 15:13.
Abstract
A growing number of scientists, teachers and even politicians are aware that our country lacks capable young engineers and scientists. Reasons why this is so, are different, some of them can we as teachers affect, others barely. For example, we obtain the appropriate motivation young generation's interest in science. One of the most effective motivational methods is education project, which includes our contribution, dealing with history, nature and experimental research. So called Mpemba´s phenomenon. The conclusion of our paper and our measurements shows that in this case it is an understandable and easy experimentally verifiable phenomenon, based on an intervening in the fields of physics and chemistry, easy to implement in terms of secondary schools and universities
Abstract (in Czech)
Stále větší počet vědců, učitelů a dokonce i politiků si uvědomuje, že naší zemi chybí mladí schopní inženýři a vědci. Příčiny proč tomu tak je, jsou různé, některé z nich můžeme my, učitelé ovlivnit, jiné stěží. Můžeme například vhodnou motivací získat zájem mladé generace o přírodní vědy. Jednou z efektivních motivačních metod je projektová výchova, kam patří i náš příspěvek, zabývající se historií, podstatou a experimentálním výzkumem tzv. Mpembova jevu. Závěr našeho příspěvku a našich měření ukazuje, že se jedná v tomto případě o pochopitelný a experimentálně snadno ověřitelný jev, založený na základech, zasahujících do oblasti fyziky a chemie, snadno realizovatelný v podmínkách středních a vysokých škol.
PrintDisplayed: 9. 12. 2022 16:58