MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační vzdělávání na MU v pojetí CEINVE (Information education at MU in the concept CEINVE). In Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě, Brno. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační vzdělávání na MU v pojetí CEINVE
Name (in English) Information education at MU in the concept CEINVE
Authors MAZÁČOVÁ, Pavlína (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě, Brno, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW odkaz na web Týdne informačního vzdělávání na MU odkaz na místo online uložení prezentace
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00085786
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) informační vzdělávání; informační gramotnost; Masarykova univerzita; pedagogika; CEINVE
Keywords in English Information education; information literacy; Masaryk University; pedagogy; CEINVE
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 7. 4. 2016 10:36.
Abstract
Zvaná přednáška Informační vzdělávání na MU v pojetí CEINVE zahájila Týden informačního vzdělávání na MU a otevřela studentům i odborné akademické obci téma informačního vzdělávání a informační gramotnosti v kontextu vysoké školy. Odborně představila kontext teoretických i praktických aspektů informační gramotnosti, témata vzdělávání k informační gramotnosti i koncepci modelu informační gramotnosti, který vznikl v Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU.
Abstract (in English)
Invited lecture at MU Information education in the concept CEINVE week launched an information and education at MU opened to students and professional academic topic of information education and information literacy in the context of high school. Professionally presented the context of theoretical and practical aspects of information literacy education topics for information literacy and information literacy concept model, which originated in the Division of Information Studies and Library Studies.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0241, interní kód MUName: Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU (Acronym: CEINVE)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 13:52