MILÉŘ, Tomáš and Lukáš PAWERA. Testování slunečních vařičů (Testing Solar Cookers). In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 - Sborník z konference. 1st ed. Praha, 2016. p. 178-183. ISBN 978-80-87343-58-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Testování slunečních vařičů
Name (in English) Testing Solar Cookers
Authors MILÉŘ, Tomáš and Lukáš PAWERA.
Edition 1. vyd. Praha, Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 - Sborník z konference, p. 178-183, 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-87343-58-6
Keywords (in Czech) vzdělávání, fyzika, měření, sluneční vařiče
Keywords in English education, physics, measurements, solar cookers
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 22. 3. 2016 14:46.
Abstract
Představujeme laboratorní úlohu založenou na standardním mezinárodním testu ASAE S580. Úloha spočívá ve stanovení výkonu vařiče na základě měření teploty vody v hrnci, teploty vzduchu a intenzity slunečního záření. Zkoumali jsme i další metody porovnávání parametrů slunečních vařičů a jejich potenciál pro fyzikální vzdělávání.
Abstract (in English)
We present a school laboratory work based on the international standard test ASAE S580. The task consists in determining the performance of the cooker by measuring the water temperature in the pot, air temperature and solar radiation. We looked at other methods of comparing parameters of solar cookers and their potential for physics education.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0205, interní kód MUName: Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:30