Informační systém MU
CÁSKOVÁ, Kateřina. Sdílení tacitních znalostí mezi studentkou učitelství a její cvičnou učitelkou. In Konference Učitelské praxe: současné poznatky a perspektivy pořádaná katedrou pedagogiky PdF MU. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sdílení tacitních znalostí mezi studentkou učitelství a její cvičnou učitelkou
Název česky Sdílení tacitních znalostí mezi studentkou učitelství a její cvičnou učitelkou
Název anglicky Sharing tacit knowledge between a student teacher and a training teacher
Autoři CÁSKOVÁ, Kateřina.
Vydání Konference Učitelské praxe: současné poznatky a perspektivy pořádaná katedrou pedagogiky PdF MU, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky tacitní znalost, sdílení tacitních znalostí, učňovství
Klíčová slova anglicky tacit knowledge, sharing tacit knowledge, apprenticeship
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 17. 5. 2016 08:43.
Anotace
V příspěvku jsou vymezeny tacitní znalosti a uvedeny atributy od kterých se tacitní znalosti liší od explicitních. Na tacitní znalost je nahlíženo skrze subjektivní pojetí výuky studenta učitelství a subjektivního pojetí výuky jeho vzdělavatele. Kde je následně zjišťováno jaká tacitní znalost je mezi nimi sdílena. Po té je představena metodologie spojená s výzkumem. V poslední části jsou popsána výzkumná zjištění.
Anotace anglicky
The contribution defines the tacit knowledge and the attributes by which tacit knowledge differ from explicit. On tacit knowledge is perceived through the subjective theory of the student teacher and subjective theory of its students. Where it is subsequently ascertained what tacit knowledge is shared between them. After this is introduced the methodology associated with the research. In the last part it is introduced the research findings.
Zobrazeno: 10. 8. 2022 21:51