WOLF, Petr a Miloš BARTÁK. Využití obnovitelných zdrojů energie v extrémních podmínkách na výzkumných stanicích v Antarktidě. In Tomáš Matuška. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015 (Sborník). 1. vyd. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 335-341. ISBN 978-80-02-02615-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití obnovitelných zdrojů energie v extrémních podmínkách na výzkumných stanicích v Antarktidě
Název česky Využití obnovitelných zdrojů energie v extrémních podmínkách na výzkumných stanicích v Antarktidě
Název anglicky Use of renewable energy sources in extreme conditions in Antarctic research stations
Autoři WOLF, Petr (203 Česká republika, garant) a Miloš BARTÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015 (Sborník), od s. 335-341, 7 s. 2015.
Nakladatel Společnost pro techniku prostředí
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00085847
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-02-02615-0
Klíčová slova česky Antarktida energie fotovoltaické panely větrné elektrárny stanice J.G. Mendel
Klíčová slova anglicky Antarctica energy photovoltaic panels wind turbines J.G. Mendel station
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57. Změněno: 11. 1. 2016 22:04.
Anotace
Snižování energetické náročnosti a maximální využití obnovitelných zdrojů v energetickém mixu je předpokladem pro udržitelný rozvoj a minimalizaci dopadu lidské činnosti na ekosystémy. Výjimečný význam má v místech, které jsou doposud lidskou činností téměř nedotčené, jakými je též Antarktida. Jedná se o kontinent nejchladnější, s nejvyšší průměrnou nadmořskou výškou, nejnižším slunečním ozářením a současně nejméně prozkoumaný. Objem výzkumných aktivit v Antarktidě každoročně roste, vznikají nové vědecké základny, roste i počet států podílejících se na výzkumu terestrických ekosystémů Antarktidy. Využití obnovitelných zdrojů pro zajištění potřeb personálu vede ke snížení spotřeby fosilních paliv a emisí a hraje důležitou roli v ochraně zdejší přírody. Tento příspěvek popisuje současný stav, technické a ekonomické možnosti využití obnovitelných zdrojů na vědeckých stanicích v Antarktidě s ohledem na klimatické poměry a požadavky provozu. Podrobněji popisuje energetický systém na České vědecké stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse.
Anotace anglicky
Reduction of energy consumption and utilisation of renewable energy sources are required to achieve sustainability and to minimise the impact of human activities on ecosystems. This is especially important in landscapes untouched by human activity, such as Antarctica. Antarctica is the coldest, least explored continent with the highest average mean sea level and the lowest solar insolation. The amount of research conducted in Antarctica grows every year, new research stations are built and more countries are getting involved in research of terrestrial ecosystems. The use of renewables for research activities reduces fossil fuels consumption and emissions and protects the local environment. This article sheds light on the current situation, technical and economic options for renewable energy use at research station in Antarctica with regard to climatic conditions and operation requirements. In details it describes energy system at Johann Gregor Mendel Czech Antarctic Station on James Ross Island.
Návaznosti
LM2010009, projekt VaVNázev: Projekt CzechPolar - České polární stanice: Stavba a operační náklady
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Czech Polar - České polární stanice: Stavba a operační náklady
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
text text_ve_formatu_PDF   Verze souboru Barták, M. 2. 2. 2016

Vlastnosti

Název
text
Popis
text_ve_formatu_PDF
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1323887/UCEEB_EEB2.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1323887/UCEEB_EEB2.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1323887/UCEEB_EEB2.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1323887/UCEEB_EEB2.pdf?info
Vloženo
Út 2. 2. 2016 15:24, prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57
Atributy
 

UCEEB_EEB2.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1323887/UCEEB_EEB2.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1323887/UCEEB_EEB2.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
914,8 KB
Hash md5
ca07bf40e7697505bf34f440f1f391ae
Vloženo
Út 2. 2. 2016 15:24

UCEEB_EEB2.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1323887/UCEEB_EEB2.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1323887/UCEEB_EEB2.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
19,3 KB
Hash md5
64faf0fea2cf19af5d2043afc1876a6a
Vloženo
Út 2. 2. 2016 15:25
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 3. 2023 16:01