PAWERA, Lukáš, Petr SLÁDEK and Tomáš MILÉŘ. Zatmění Slunce a jeho vliv na funkci fotovoltaické elektrárny (Solar Eclipse and Its Influence on the Operation of Photovoltaic Power Plants). In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1st ed. Brno: Univerzita obrany, 2015. p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-80-7231-995-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zatmění Slunce a jeho vliv na funkci fotovoltaické elektrárny
Name (in English) Solar Eclipse and Its Influence on the Operation of Photovoltaic Power Plants
Authors PAWERA, Lukáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr SLÁDEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš MILÉŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, p. nestránkováno, 6 pp. 2015.
Publisher Univerzita obrany
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00085887
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-995-4
Keywords (in Czech) zatmění Slunce; fotovoltaická elektrárna
Keywords in English solar eclipse; solar power plant
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 16/3/2016 09:40.
Abstract
Příspěvek se zabývá stručnou studií vlivu zatmění Slunce na činnost fotovoltaické elektrárny. Jsou analyzovány významné parametry a indikátory ovlivňující činnost FVE.
Abstract (in English)
The paper study the influence of the solar eclipse on the operation of photovoltaic power plant. They analysed the relevant parameters and indicators affecting the operation of PPP.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0205, interní kód MUName: Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 4/2/2023 10:36