ŠAUR, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén) (Boris N. Chicherin on Russian History (State School as a Historiographic and Social Phenomenon)). Vydání první. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 298 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 439. ISBN 978-80-210-8051-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8051-2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén)
Name (in English) Boris N. Chicherin on Russian History (State School as a Historiographic and Social Phenomenon)
Authors ŠAUR, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Brno, 298 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 439, 2015.
Publisher Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00085903
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8051-5
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8051-2015
Keywords (in Czech) B. N. Čičerin; K. D. Kavelin; S. M. Solovjov; T. N. Granovskij; Rusko; historiografie; 19. století; státní škola
Keywords in English B. N. Chicherin; K. D. Kavelin; S. M. Solov'ev; T. N. Granovskii; Russia; historiography; 19th century; state school
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 29. 2. 2016 12:28.
Abstract
Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových státovědných a filozofických děl. Práce podrobně mapuje počátky a okolnosti vzniku tzv. státní školy v ruské historiografii, k jejímž představitelům patřili kromě Čičerina další výrazní představitelé ruského historického myšlení – K. D. Kavelin, S. M. Solovjov a T. N. Granovskij. Za pomoci relevantních pramenů jsou zkoumány jednotlivé aspekty jejich pojetí ruských dějin a dobové reakce na jejich díla. Kniha také zachycuje souvislosti mezi Čičerinovým pojetím ruských dějin a ruským liberalismem poloviny 19. století.
Abstract (in English)
The aim of the book is to clarify one of the fundamental chapters of Russian historiography history. It puts forward analysis of the Russian history concept of Boris N. Chicherin (1858–1904) within the Russian historiography context of that time and within the context of Chicherin's works on politics and philosophy. The paper shows the beginnings and circumstances of the so called state school of Russian historiography, the representatives of which were apart from Chicherin other reputable representatives of Russian historical thinking – K. D. Kavelin, S. M. Solov'ev and T. N. Granovskii. Using the relevant sources the individual aspects of their Russian history concepts are examined as well as the reaction to their work at that time. The book also shows the connections between the Russian history concept of Chicherin and Russian liberalism of the 19th century.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:12