CS

XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků

WIMMEROVÁ, Michaela and Jitka ŽDÁNSKÁ. XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 90 pp. ISBN 978-80-210-8015-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků
Authors WIMMEROVÁ, Michaela and Jitka ŽDÁNSKÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 90 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-8015-7
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 14/1/2016 15:39.
Abstract
Sborník abstraktů obsahuje anotace příspěvků prezentovaných účastníky na pravidelné konferenci XVII. Setkaní biochemiků a molekulárních biologů konaného 10.-11. listopadu 2014 v konferenčních prostorech hotelu Continental v Brně. Akce si klade za cíl vzájemnou informovanost mezi jednotlivými pracovišti biochemických, molekulárně biologických a příbuzných oborů stejně jako možnost prezentace svých výsledků studenty v anglickém jazyce, v tzv. Sekci mladých.
Abstract (in English)
Abstract book of contributions from XVII. Workshop of Biochemists and Molecular Biologists held in hotel Continental, Brno, November 10-11, 2015. The main goal of the conference is bringing together people from various biochemical, molecular biological and related institutes. Part of the meeting is devoted to the Section of Youth, where students present their results obligatory in English.
PrintDisplayed: 20/4/2019 10:34

Other applications