BUCHTOVÁ, Renata. Europa Andrzeja Stasiuka. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek – nakladatelství Galium, 2015. s. 321-328, 8 s. ISBN 978-80-905336-7-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Europa Andrzeja Stasiuka
Název anglicky Andrzej Stasiuk’s Europe
Autoři BUCHTOVÁ, Renata (616 Polsko, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí : kolektivní monografie, od s. 321-328, 8 s. 2015.
Nakladatel Jan Sojnek – nakladatelství Galium
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00085940
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-905336-7-7
Klíčová slova česky Střední Evropa; Karpaty; literární prostor; národní mýty; provincionalismus
Klíčová slova anglicky Central Europe; Carpathian Mountains; literary space; national myths; provincialism
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 3. 2016 17:42.
Anotace
Andrzej Stasiuk jest jednym z najwybitniejszych, docenianych również za granicą współczesnych polskich pisarzy. Urodził się w 1960 roku w Warszawie, jest prozaikiem, poetą, dramaturgiem, eseistą, zajmuje się także krytyką literacką. Wspólnie z ukraińskim pisarzem Jurijem Andruchowyczem napisał (wydaną w 2000 roku) książkę "Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową". W "Jadąc do Babadag", "Fado" i "Dzienniku pisanym później", książkach opowiadających o niezwykłych podróżach przez zapomnianą Europę, Andrzej Stasiuk przygląda się wsiom i małym miasteczkom w Polsce, na Słowacji i Węgrzech, w Słowenii i Rumunii. W oparciu o teksty pisarza, stanowiące jego osobisty projekt Europy Środkowej, podlega analizie rola pamięci, Europa Środkowa jako miejsce znajdujące się na styku kultur Wschodu i Zachodu oraz wpływ zachodnich wzorców na środkowych Europejczyków. W swych książkach Stasiuk wskazuje na pewne cechy wspólne mieszkańców Europy Środkowej. Należą do nich tworzenie i wiara w mity narodowe, prowincjonalizm, bierność wobec świata i własnego losu.
Anotace česky
Andrzej Stasiuk je jedním z nejvýznamnějších současných polských spisovatelů, oceňovaných nejen doma, ale i v zahraničí. Tento spisovatel, básník, publicista a literární kritik se narodil v roce 1960 ve Varšavě. Společně s ukrajinským spisovatelem Jurijem Andruchovyčem napsal knihu Moje Evropa. Dvě eseje o Evropě zvané Střední (2000; česky česky 2009, Periplum). Autora knih Cestou do Babadagu, Fado a v Deníku psaném později fascinuje prostor „zapomenuté“ Evropy, a proto popisuje především vesnice a malá městečka v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Rumunsku. Stasiuk přispívá svou osobitou tvorbou k debatě o roli paměti a vymezení tohoto těžko uchopitelného místa, jakým je střední Evropa. Věnuje se také vlivu západních vzorů na zdejší obyvatele a ukazuje společné rysy středoevropanů, mj. tvoření národních mýtů, provincionalismus, a také pasivní přístup k životu a vlastnímu osudu.
Anotace anglicky
Andrzej Stasiuk is one of the most successful and internationally acclaimed contemporary Polish writers. Born in 1960 in Warsaw, he is a writer, poet, essayist and literary critic. With Ukrainian writer Yuri Andrukhovych he co-authored a book entitled My Europe. Two essays on so-called Central Europe (2000). In the books entitled On the Road to Babadag, Fado and Diary Kept Afterwards Andrzej Stasiuk turns his attention to the villages and small towns of Poland, Slovakia, Hungary, Slovenia and Romania. It’s the mysterious journey through the other Europe. Based on the writer's texts, which are his personal project of Central Europe, the analysis is subject to the role of memory in writing, Central Europe as a place situated at the crossroads of Eastern and Western cultures and the influence of western culture on central Europeans. In both books Stasiuk shows too some common characteristics of people from Central Europe. These include the creation and belief in the myths, the provincialism, passivity toward the world and their own destiny.
VytisknoutZobrazeno: 16. 7. 2020 06:04