Informační systém MU
ŠAUER, Martin. Marketingové partnerství v řízení destinace. In Klímová, V., Žítek, V.. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 681-690, 10 s. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-91.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Marketingové partnerství v řízení destinace
Název anglicky Collaborative marketing in destination management
Autoři ŠAUER, Martin (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Brno, XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, od s. 681-690, 10 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/15:00085993
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-7861-1
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-91
UT WoS 000358536300091
Klíčová slova česky Destinační marketing; spolupráce; legitimita
Klíčová slova anglicky Destination marketing; collaboration; legitimacy
Změnil Změnil: Ing. Martin Šauer, Ph.D., učo 11092. Změněno: 10. 2. 2017 08:41.
Anotace
Článek se zabývá problematikou spolupráce v oblasti marketingových aktivit destinací cestovního ruchu. Přináší přehled různých teoretických přístupů k vysvětlení nutnosti společné spolupráce různých aktérů cestovního ruchu v destinaci. V této souvislosti představuje komunitně a korporátně orientované modely vzájemné spolupráce. Specifickou pozornost věnuje mikroekonomickým důvodům zásahu státu do procesů destinačního marketingu. V závěru jsou uvedená východiska aplikována na prostředí švýcarského cestovního ruchu, a to jak v teoretické, tak praktické rovině.
Anotace anglicky
This article deals with the issue of cooperation in the field of destination marketing activities. It introduces several theoretical approaches to illustrate the necessity of collaboration among various stakeholders in a destination. The mutual collaboration can follow either community- or corporate-based models. The text also looks closely on microeconomic reasons that make governments interfere in destination marketing processes. Eventually, the above mentioned theoretical grounds are tired and tested on the model of Swiss tourism.
Návaznosti
MUNI/A/1250/2014, interní kód MUNázev: Tourism Destination Governance a jeho aplikace v praxi ČR (Akronym: TDG)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 15. 8. 2020 14:20