ŠAUER, Martin. Marketingové partnerství v řízení destinace (Collaborative marketing in destination management). In Klímová, V., Žítek, V.. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 681-690, 10 pp. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-91.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marketingové partnerství v řízení destinace
Name (in English) Collaborative marketing in destination management
Authors ŠAUER, Martin (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, p. 681-690, 10 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14560/15:00085993
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-7861-1
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-91
UT WoS 000358536300091
Keywords (in Czech) Destinační marketing; spolupráce; legitimita
Keywords in English Destination marketing; collaboration; legitimacy
Changed by Changed by: Ing. Martin Šauer, Ph.D., učo 11092. Changed: 10/2/2017 08:41.
Abstract
Článek se zabývá problematikou spolupráce v oblasti marketingových aktivit destinací cestovního ruchu. Přináší přehled různých teoretických přístupů k vysvětlení nutnosti společné spolupráce různých aktérů cestovního ruchu v destinaci. V této souvislosti představuje komunitně a korporátně orientované modely vzájemné spolupráce. Specifickou pozornost věnuje mikroekonomickým důvodům zásahu státu do procesů destinačního marketingu. V závěru jsou uvedená východiska aplikována na prostředí švýcarského cestovního ruchu, a to jak v teoretické, tak praktické rovině.
Abstract (in English)
This article deals with the issue of cooperation in the field of destination marketing activities. It introduces several theoretical approaches to illustrate the necessity of collaboration among various stakeholders in a destination. The mutual collaboration can follow either community- or corporate-based models. The text also looks closely on microeconomic reasons that make governments interfere in destination marketing processes. Eventually, the above mentioned theoretical grounds are tired and tested on the model of Swiss tourism.
Links
MUNI/A/1250/2014, internal MU codeName: Tourism Destination Governance a jeho aplikace v praxi ČR (Acronym: TDG)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13/8/2020 02:10