SCHELLE, Karel and Ladislav VOJÁČEK. Periodizace českých a československých právních dějin. (Periodization of Czech and Czechoslovak Legal History). In Schelle, K., Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. p. 34-113. 1. ISBN 978-80-7380-562-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Periodizace českých a československých právních dějin.
Name in Czech Periodizace českých a československých právních dějin
Name (in English) Periodization of Czech and Czechoslovak Legal History
Authors SCHELLE, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ladislav VOJÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, p. 34-113, 80 pp. 1. 2015.
Publisher Aleš Čeněk
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086038
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7380-562-3
Keywords (in Czech) dějiny; české právní dějiny; periodizace
Keywords in English history; Czech legal history; periodization
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 5. 4. 2016 15:29.
Abstract
Stať je součástí úvodu k obsáhlé právně historické encyklopedii. Zachycuje vývoj práva a státního zřízení na území České republiky od počátků státního uspořádání společnosti až po současnost. V jednotlivých vývojových etapách vyzvedává charakteristické rysy státního zřízení, typické prameny práva, významné právní památky, členění právního řádu a charakteristické právní instituty. Jedná se o vědeckou monografii s rozpracovanými hesly, které splňují předpoklady pro vědeckou odbornou kapitolu.
Abstract (in English)
The text is a part of the introduction to a comprehensive encyclopedia on legal history. It presents the development of law and state system on the territory of the Czech Republic from the beginning of the state as a form of the organization of society up to the present day. Main characteristics of the state system in the particular periods, its typical sources of law, significant legal documents, division of the legal order and typical legal concepts are indicated. It is a scientific monograph with unfinished password that meets the prerequisites for the scientific expertise chapter.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf   File version Georgala, P. 18. 3. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1331246/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1331246/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1331246/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1331246/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 18. 3. 2016 14:30, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1331246/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1331246/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,5 MB
Hash md5
a60729ff80dbb70aef17c3fe9972147c
Uploaded/Created
Fri 18. 3. 2016 14:30

Encyklopedie_pravni_dejiny.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1331246/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1331246/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
36,1 KB
Hash md5
a8d19e7d99f0bc88c108b3fabd01178c
Uploaded/Created
Fri 18. 3. 2016 14:31
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:57