Informační systém MU
CHALOUPKA, Jiří a Giniyat KHALIULLIN. Doping-Induced Ferromagnetism and Possible Triplet Pairing in d(4) Mott Insulators. Physical Review Letters, College PK: The American Physical Society, 2016, roč. 116, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 0031-9007. doi:10.1103/PhysRevLett.116.017203.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Doping-Induced Ferromagnetism and Possible Triplet Pairing in d(4) Mott Insulators
Název česky Feromagnetismus vyvolaný dopováním a možné tripletní párování v d4 Mottově izolantu
Autoři CHALOUPKA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Giniyat KHALIULLIN (643 Ruská federace).
Vydání Physical Review Letters, College PK, The American Physical Society, 2016, 0031-9007.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10302 Condensed matter physics
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 8.462
Kód RIV RIV/00216224:14740/16:00087778
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.017203
UT WoS 000367784300017
Klíčová slova česky spinové modely; magnetismus; ruthenáty
Klíčová slova anglicky spin models; magnetism; ruthenates
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 17. 3. 2017 13:49.
Anotace
We study the effects of electron doping in Mott insulators containing 4d ions such as Ru4+, Os4+, Rh5+, and Ir5+ with J=0 singlet ground state. Depending on the strength of the spin-orbit coupling, the undoped systems are either nonmagnetic or host an unusual, excitonic magnetism arising from a condensation of the excited J=1 triplet states of t2g4. We find that the interaction between J excitons and doped carriers strongly supports ferromagnetism, converting both the nonmagnetic and antiferromagnetic phases of the parent insulator into a ferromagnetic metal, and further to a nonmagnetic metal. Close to the ferromagnetic phase, the low-energy spin response is dominated by intense paramagnon excitations that may act as mediators of a triplet pairing.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
GJ15-14523Y, projekt VaVNázev: Mikroskopické modely magnetismu supravodivých pniktidů železa a vrstevnatých oxidů iridia
Zobrazeno: 23. 1. 2020 02:50