LORENCOVÁ, Alena, Jiří LAMKA, Nikol RESLOVÁ a Michal SLANÝ. Výskyt Toxoplasma gondii v kůzlečím a jehněčím mase určeném ke konzumaci. Maso. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 49-52. ISSN 1210-4086.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výskyt Toxoplasma gondii v kůzlečím a jehněčím mase určeném ke konzumaci
Název anglicky The occurrence of Toxoplasma gondii in meat of kids and lamb intended for human consumption
Autoři LORENCOVÁ, Alena, Jiří LAMKA, Nikol RESLOVÁ a Michal SLANÝ.
Vydání Maso, 2016, 1210-4086.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky Toxoplasma gondii; zoonóza; jehněčí; kůzlečí maso; sérologie; qPCR
Klíčová slova anglicky Toxoplasma gondii; zoonosis; lamb meat; goat meat; serology; qPCR
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Nikol Reslová, Ph.D., učo 324079. Změněno: 10. 6. 2016 12:36.
Anotace
Toxoplasmóza je světově rozšířenou zoonózou a konzumace tepelně nedostatečně ošetřeného masa je hlavním rizikovým faktorem infekce člověka. U kůzlat (n=39) a jehňat (n=18) určených k lidské spotřebě z domácích porážek v České republice byl zjištěn výskyt protilátek proti T. gondii u 28,2 %, respektive 27,8 % jedinců. DNA parazita byla detekována ve tkáních (bránice, plíce) 10,3 % kůzlat a 16,7 % jehňat. I když je spotřeba těchto druhů masa v České republice nízká, může být jejich konzumace zdrojem infekce člověka.
Anotace anglicky
Toxoplasmosis is worldwide zoonosis and the consumption of undercooked meat is a major risk factor of human infection. Antibodies to T. gondii were found in 28.2% and 27.8% of home-slaughtered kids (n=39) and lambs (n=18), respectively, in the Czech Republic. T. gondii DNA was detected in tissues (diaphragm, lung) of 10.3% of kids and 16.7% of lambs. Although the consumption of goat and lamb meat is low in the Czech Republic, it can serve as a source of infection for humans.
Návaznosti
LO1218, projekt VaVNázev: Zdravé zvíře jako zdroj zdravé potraviny
MUNI/A/1484/2014, interní kód MUNázev: Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí (Akronym: BIDA4)
Investor: Masarykova univerzita, Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
QJ1210113, projekt VaVNázev: Vliv tradičních a netradičních způsobů zpracování masa hospodářských a volně žijících zvířat na výskyt nově hrozících alimentárních virových, bakteriálních a parazitárních agens ve finálních produktech
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2023 01:29