VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ a Lada ANDROVÁ. Rollfit aneb rolujeme a cvičíme s pěnovými válci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 112 s. ISBN 978-80-247-5673-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rollfit aneb rolujeme a cvičíme s pěnovými válci
Název česky Rollfit aneb rolujeme a cvičíme s pěnovými válci
Název anglicky Rollfit or how to roll and exercise with foam rollers
Autoři VYCHODILOVÁ, Renáta (203 Česká republika, garant, domácí), Hana VRTĚLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lada ANDROVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vydání. Praha, 112 s. 2015.
Nakladatel Grada Publishing, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/15:00086118
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-247-5673-8
Klíčová slova česky cvičení s pěnovými válci; poznatky z oblasti fasciální tkáně a jejího cvičení; masáž fasciální tkáně
Klíčová slova anglicky exercise with foam rollers; theory of fascia and its exercise; massage of fascial tissue
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Renáta Vychodilová, učo 45628. Změněno: 14. 4. 2017 18:25.
Anotace
Tato odborně-populární publikace, jejímiž autorkami jsou lektorky s dlouholetou zkušeností v oblasti TV a sportu, je určena odborné veřejnosti, trenérům, lektorkám fitness center, rehabilitačním pracovníkům, učitelům TV i sportující veřejnosti. V teoretické části publikace nabízí souhrn dosavadních poznatků o významu a důležitosti pojivové tkáně v lokomoci, ve cvičení, sportu a rehabilitaci, a představuje možnosti jejího tréninku. Přináší tak téma, které je v české odborně-populární literatuře dosud zpracováno pouze okrajově. Kniha dále seznamuje s aktuálními poznatky z oblasti dýchání a hlubokého stabilizačního systému. Praktickou část tvoří široký a ucelený zásobník cviků s pěnovými válci, jehož součástí je také automasáž pojivové tkáně. Zásobník cviků lze využívat ve fitness centrech, ve všech formách tréninku a hodinách TV, ale i při cvičení s oslabenými jedinci ve fyzioterapii a rehabilitaci.
Anotace anglicky
The publication, whose authors are the lecturers with long experience in the field of physical education and sport, is geared to professionals, coaches, lecturers in fitness centers, rehabilitation workers, PE teachers and to the sporting public. The theoretical part of the publication provides a summary of current knowledge about the significance and importance of the connective tissue in locomotion, exercise, sports and rehabilitation, and presents the possibility of its training. It brings the theme, which is introduced marginally is the Czech literature so far. The book also introduces the current knowledge of breathing and the core stabilization system. The practical part consists of a broad and compact battery of exercises with and on foam rollers, including self-massage of connective tissue. The exercise battery can be used in fitness centers, different forms of training and PE classes, but also by people with health weaknesses, as well as in physiotherapy and rehabilitation.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 04:36