FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Sociologie města 20. a 21. století (Urban sociology of the 20th and 21st century). Praha/Brno: Sociologické nakladatelství SLON/Masarykova univerzita, 2013. 290 pp. Základy sociologie 11. svazek. ISBN 978-80-7419-162-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociologie města 20. a 21. století
Name (in English) Urban sociology of the 20th and 21st century
Authors FERENČUHOVÁ, Slavomíra (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha/Brno, 290 pp. Základy sociologie 11. svazek, 2013.
Publisher Sociologické nakladatelství SLON/Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00081501
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7419-162-6
Keywords (in Czech) sociologie města; urbánní studia; sociologická teorie; dějiny sociologie; výzkum měst; střední Evropa
Keywords in English urban sociology; urban studies; sociological theory; history of sociology; urban research; Central Europe
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., učo 40874. Changed: 24/1/2016 11:12.
Abstract
Kniha představuje historii sociologie města, nabízí nové čtení a interpretace klasických prací z 19. a 20. století a rámcový přehled dosavadních teorií města. Zároveň mapuje některé aktuální debaty, které se odehrávají na poli mezioborových urbánních studií a které výrazně mění způsob, jakým se dnes sociální vědci dívají na města. Vedle přehledu toho, jak se sociologie města vyvíjela za posledních sto let v mezinárodním kontextu, kniha nabízí také výklad historie urbánních studií ve zdejším prostředí a zkoumá propojení české sociologie města s mezinárodní tvorbou v minulosti i dnes.
Abstract (in English)
The book narrates the history of urban sociology and proposes new reading and interpretation of classical works of the 19th and 20th century, as well as a general overview of the key urban theories. It also maps several contemporary debates that are taking place within the field of urban studies and shaping the urban scholars' approach to studying cities. Next to explaining the evolution of this discipline in international context, the book focuses on history of urban studies in the Czech context. It analysis the interconnections between Czech urban sociology with international urban theory and research in the past and today.
Links
GPP404/12/P742, research and development projectName: Sociologie města 20. a 21. století: klíčové problémy, diskuze a trendy
Investor: Czech Science Foundation, Urban sociology of the 20th and 21st century: key problems, debates and tendencies
PrintDisplayed: 25/5/2022 16:06