MRKÝVKA, Petr. Niektóre teoretyczne zagadnienia z zakresu restytucji samorządu publicznego i jego podstaw materialnych (Some theoretical issues of the restitution of the public self government and its material basis). In Miemiec Wiesława Maria. Finanse samorządowe po 25 latach samorządności - Diagnoza i perspektywy. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015. p. 43-52. Monografie. ISBN 978-83-264-9330-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Niektóre teoretyczne zagadnienia z zakresu restytucji samorządu publicznego i jego podstaw materialnych
Name (in English) Some theoretical issues of the restitution of the public self government and its material basis
Authors MRKÝVKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Warszawa, Finanse samorządowe po 25 latach samorządności - Diagnoza i perspektywy, p. 43-52, 10 pp. Monografie, 2015.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Polish
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086171
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-83-264-9330-0
Keywords in English self government; public finance; fiscal federalism; budget law; Czech republic; Slovakia; Poland
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 14/3/2016 11:12.
Abstract
Rozdział przedstawia teoretyczne zagadnienia finansów samorządu publicznego na podstawie doświadczeń w Republice Czeskiej, Polsce i na Słowacji. Elementem wyjściowym jest wprowadzenie decentralizacji administracji publicznej oraz decentralizacji finansów publicznych po 1990 roku. Autor podaje informacje o rozbieżnościach systemów samorządu lokalnego, o wspólnych fundamentach administracji publicznej, o ewolucji centralizmu po 1945 roku, o procesie decentralizacji oraz o wprowadzeniu zasad federalizmu fiskalnego.
Abstract (in English)
Chapter presents the theoretical issues of public self-government finances on the basis of experience in the Czech Republic, Poland and Slovakia. The output element is the introduction of decentralization of public administration and decentralization of public finances after 1990. The author provides information about discrepancies of systems local government, with common foundations of public administration, the evolution of centralism after 1945, about the process of decentralization and the introduction of the principles of fiscal federalism.
PrintDisplayed: 15/8/2022 23:15