VEČEŘA, Miloš. Teoreticko empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu (Theoretical and Empirical Bases of Investigation of Legal Consciousness in the International Context). In Večeřa, Miloš, Urbanová, Martina a kol. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 17-43, 46-51, 33 pp. Sciencia 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teoreticko empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu
Name (in English) Theoretical and Empirical Bases of Investigation of Legal Consciousness in the International Context
Authors VEČEŘA, Miloš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu, p. 17-43, 46-51, 33 pp. Sciencia 512, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086182
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7783-6
Keywords (in Czech) Právní vědomí; právní socializace; právní jednání; znalost práva; mínění o právu; postoje k právu
Keywords in English Legal consciousness; legal socialization; legal conduct; knowledge of law; opinion on the law; attitudes toward law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 12. 2. 2016 14:18.
Abstract
Kapitola ukazuje rozdílnost chápání právního vědomí v Evropě a Spojených státech a charakterizuje jednotlivé složky právního vědomí. Rekapituluje výzkumy zaměřené na právní vědomí v Evropě a Spojených státech a rozebírá roli právní socializace a vztah právního vědomí a právního jednání.
Abstract (in English)
Chapter outlines different understanding of legal consciousness in Europe and the United States and describes the various components of legal consciousness. It summarizes research focused on legal consciousness in Europe and the United States, and analyzes the role of legal socialization and relationship of legal consciousness and legal actions.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Urbanova_Pravni_vedomi.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 17. 2. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1332229/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1332229/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1332229/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1332229/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 17. 2. 2016 11:28, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Urbanova_Pravni_vedomi.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1332229/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1332229/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
4,1 MB
Hash md5
cd1af3f7eb55c521e9a281b133b2eca6
Uploaded/Created
Wed 17. 2. 2016 11:28

Urbanova_Pravni_vedomi.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1332229/Urbanova_Pravni_vedomi.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1332229/Urbanova_Pravni_vedomi.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
436,9 KB
Hash md5
f39698eff4f4136791308b4884f3f328
Uploaded/Created
Wed 17. 2. 2016 12:14
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13. 8. 2022 02:07