EN

Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství

VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
Název anglicky From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina LOJDOVÁ (203 Česká republika, domácí), Josef LUKAS (203 Česká republika, domácí), Jan MAREŠ (203 Česká republika, domácí), Zuzana ŠALAMOUNOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš KOHOUTEK (203 Česká republika, domácí), Jarmila BRADOVÁ (703 Slovensko, domácí) a Stanislav JEŽEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 238 s. verze 1, 2015.
Nakladatel Munipress
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW full text Munispace
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00081507
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8096-6
Klíčová slova česky Moc; mocenské vztahy; student učitelství; pregraduální příprava učitelů; učitelská praxe; druhý stupeň základní školy; báze moci; donucovací moc; legitimní moc; referenční moc; odměňovací moc; expertní moc
Klíčová slova anglicky Power; power relations; student teacher; pregradual teacher education; teaching practice; lower secondary education; power bases; coercive power; legitimate power; referent power; reward power; expert power
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 20. 6. 2017 14:11.
Anotace
Monografie prezentuje výsledky výzkumu ustavování a uspořádání mocenských vztahů ve výuce studentů učitelství, kteří se při své dlouhodobé praxi ocitají ve školních třídách coby nastávající učitelé. Autoři vycházejí z tradiční teorie relační moci Frenche a Ravena a na základě videonahrávek vyučovacích hodin, rozhovorů se studenty učitelství, jejich reflektivních deníků z praxí a dotazníkového šetření výuky studentů učitelství prostřednictvím výpovědí žáků popisují, jak studenti učitelství v interakci se žáky pracují s legitimní, donucovací, odměňovací, expertní a referenční mocí. Kniha představuje typické situace, s nimiž jsou studenti učitelství při své praxi konfrontováni, a může tak sloužit budoucím učitelům stejně jako těm, kdo je na tuto dráhu připravují.
Anotace anglicky
The monograph presents research findings on establishing and organizing power relations in classes taught by student teachers who come to their long term practice to lower secondary schools as beginning teachers. The background is constituted by traditional theory of relational power by French and Raven. The authors (on the bases of video recordings of lessons, interviews with student teachers, their reflective diaries from practice and survey of student teachers based on the responses of their students) describe how student teachers work with legitimate, coercive, reward, expert, and referent power in the interaction with their students. The monograph introduces typical situations that student teachers are confronted with on their practice and therefore, they can be useful for student teachers as well as for those who help them to prepare for the profession.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1332278 /2 Vlčková, K. 25. 1. 2016

Vlastnosti

Název
1332278
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1332278/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1332278/?info
Vloženo
Po 25. 1. 2016 16:06, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 
Z_poslucharny_za_katedru_kniha.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 25. 1. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_kniha.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_kniha.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_kniha.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_kniha.pdf?info
Vloženo
Po 25. 1. 2016 16:06, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

Z_poslucharny_za_katedru_kniha.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_kniha.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_kniha.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,7 MB
Hash md5
c25fa5336b023ee7255e0e364cfaec5a
Vloženo
Po 25. 1. 2016 16:06

Z_poslucharny_za_katedru_kniha.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_kniha.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_kniha.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
632,5 KB
Hash md5
291fbbf4f76964f703863d63f0495a32
Vloženo
Po 25. 1. 2016 16:06
Z_poslucharny_za_katedru_obalka.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 25. 1. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_obalka.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_obalka.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_obalka.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_obalka.pdf?info
Vloženo
Po 25. 1. 2016 16:06, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

Z_poslucharny_za_katedru_obalka.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_obalka.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_obalka.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
9,3 MB
Hash md5
6c9e0a0e22cbb628b3d3fca0426c3760
Vloženo
Po 25. 1. 2016 16:06

Z_poslucharny_za_katedru_obalka.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_obalka.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1332278/Z_poslucharny_za_katedru_obalka.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1,1 KB
Vloženo
Po 25. 1. 2016 16:08
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 3. 2019 01:37

Další aplikace