CS

Média v pohybu: K proměně současných českých publik

MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik (Media on Move: On The Transformation of the Current Czech Audiences). Brno: MUNI Press, 2015. 136 pp. Media. ISBN 978-80-210-8033-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Média v pohybu: K proměně současných českých publik
Name (in English) Media on Move: On The Transformation of the Current Czech Audiences
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 136 pp. Media, 2015.
Publisher MUNI Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Plná verze knihy - Researchgate
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00081511
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-8033-1
Keywords in English Media studies; audience studies; media audiences; mass media; new media; digital media; theory of structuration
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 29/1/2016 15:03.
Abstract
Kniha shrnuje zjištění autorova tříletého výzkumného projektu "Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí". V návaznosti na kvalitativní a kvantitativní šetření a s oporou v Giddensově teorii strukturace se věnuje čtyřem základním dimenzím transformace současných českých mediálních publik: (1) dematerializaci mediálních obsahů a s ní související fragmentaci mediálních praxí a změně vztahů mezi členy mediálních publik a producenty mediálních obsahů, (2) sílící mediatizaci každodennosti a sociálních interakcí, (3) proměnám ve vztahu členů publika ke sdílenému veřejnému a politickému prostoru a (4) časoprostorové proměně každodenního života.
Abstract (in English)
This book presents the research findings from a three-year project entitled “New and Old Media in Everyday Life: Media audiences in the time of transformational media usage”. Utilizing qualitative and quantitative insights and drawing upon Anthony Giddens’ Theory of Structuration, the author identifies four primary dimensions to the evolving transformation of current Czech media audiences: (1) the dematerialization of media content linked with the increased fragmentation of media-related practices as well as transforming relations between audiences and media producers, (2) the increasing mediatization of everyday life and social interactions, (3) notable shifts in audiences' attitude towards shared public and political spheres and (4) a spatiotemporal transformation of everyday life.
Links
GP13-15684P, research and development projectName: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1332354 /1 Macek, J. 29. 1. 2016

Properties

Name
1332354
Application
refresh
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1332354/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1332354/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1332354/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1332354/?info
Uploaded/Created
Fri 29. 1. 2016 15:02, doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
Attributes
 
media_v_pohybu_ia.pdf Licence Creative Commons  File version Macek, J. 29. 1. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1332354/media_v_pohybu_ia.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1332354/media_v_pohybu_ia.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1332354/media_v_pohybu_ia.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1332354/media_v_pohybu_ia.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 29. 1. 2016 15:02, doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
Attributes
 

media_v_pohybu_ia.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1332354/media_v_pohybu_ia.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/repo/1332354/media_v_pohybu_ia.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,4 MB
Hash md5
4ef5f6a3ad86fb5ffd47657e36c1372e
Uploaded/Created
Fri 29. 1. 2016 15:02

media_v_pohybu_ia.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1332354/media_v_pohybu_ia.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/repo/1332354/media_v_pohybu_ia.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
325,4 KB
Hash md5
4f0e01e44abe0cff6a26d3550213befc
Uploaded/Created
Fri 29. 1. 2016 15:10
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20/2/2019 00:20

Other applications