BÁTRLA, Michael. Specifické taktiky Islámského státu a možná protiopatření. In Vítězslav Jaroš. Sborník mezinárodní vojensko–odborné konference Taktika 2015. Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 7-15. ISBN 978-80-7231-444-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifické taktiky Islámského státu a možná protiopatření
Název česky Specifické taktiky Islámského státu a možná protiopatření
Název anglicky Specific tactics of the Islamic state and possible countermeasures
Autoři BÁTRLA, Michael.
Vydání Brno, Sborník mezinárodní vojensko–odborné konference Taktika 2015, od s. 7-15, 9 s. 2015.
Nakladatel Univerzita obrany
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
ISBN 978-80-7231-444-7
Klíčová slova česky Islámský stát, IS, ISIS, ISIL, vojenská taktika, protiopatření, guerilla, terorismus
Klíčová slova anglicky Islamic state, IS, ISIS, ISIL, military tactics, countermeasures, guerrilla, terrorrism
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michael Bátrla, učo 439799. Změněno: 26. 1. 2016 12:06.
Anotace
V tomto textu analyzuji specifické taktiky hybridní útočníka - Islámského státu. Pro tuto práci jsem konkrétně vybral využívání rurálních a pouštních oblastí jako "útočišť" a prostředků pro zachování svobody pohybu a činnosti. Další používané taktiky spočívají v použití povětrnostních podmínek, zvláště prachových a písečných bouří pro zatajení pohybů sil IS. Třetí a závěrečnou prezentovanou taktikou jsou improvizovaná výbušná zařízení nesená vozidly. Proti těmto navrhuji a analyzuji několik protiopatření na základě situačních informací z Iráku a Sýrie. Hlavní argument spočívá v použití lehkých mechanizovaných sil založených na taktikách somálských milicí, které by mohly být použity zejména pro výcvik iráckých bezpečnostních sil. Nakonec syntetizuji tento přístup na základě předsunuté oblastní obrany s dvěma typy stacionárních pozic – kontrolní body a předsunuté operační základny v kombinaci s lehkými (taktika "rojení"), tak těžkými mechanizovanými silami.
Anotace česky
V tomto textu analyzuji specifické taktiky hybridní útočníka - Islámského státu. Pro tuto práci jsem konkrétně vybral využívání rurálních a pouštních oblastí jako "útočišť" a prostředků pro zachování svobody pohybu a činnosti. Další používané taktiky spočívají v použití povětrnostních podmínek, zvláště prachových a písečných bouří pro zatajení pohybů sil IS. Třetí a závěrečnou prezentovanou taktikou jsou improvizovaná výbušná zařízení nesená vozidly. Proti těmto navrhuji a analyzuji několik protiopatření na základě situačních informací z Iráku a Sýrie. Hlavní argument spočívá v použití lehkých mechanizovaných sil založených na taktikách somálských milicí, které by mohly být použity zejména pro výcvik iráckých bezpečnostních sil. Nakonec syntetizuji tento přístup na základě předsunuté oblastní obrany s dvěma typy stacionárních pozic – kontrolní body a předsunuté operační základny v kombinaci s lehkými (taktika "rojení"), tak těžkými mechanizovanými silami.
Anotace anglicky
In this text I analyse specific tactics of hybrid attacker – the Islamic state. For this analysis, I choose specifically the use of rural and desert areas as „sanctuaries“ and means for freedom of movement and action. Another employed tactics rests in use of weather conditions, esp. dust storms as a concealment for movements of IS forces. Third and final presented tactic are vehicle-borne improvised explosive devices. Against those I suggest and analyse several countermeasures based on the situational information from Iraq and Syria. The main argument goes for use of light mechanized forces based on tactics of Somali militia, which could be employed especially for training of Iraq security forces. Finally, I synthesis this approach on basis of forward area defence with two types of stationary positions – checkpoints/strongpoints and forward operational bases in combination in both light („swarm“-tactics) and heavy mechanized forces.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 15:50