ZARIVNIJ, Petr. Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz. In Kalvodová, Věra; Hrušáková, Milana a kol. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 464-475. Edice Scientia;svazek č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz
Název česky Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz
Název anglicky The Principle of Mutual Recognition and the European Investigation Order
Autoři ZARIVNIJ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, od s. 464-475, 12 s. Edice Scientia;svazek č. 539, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086248
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8072-0
Klíčová slova česky Evropský důkazní příkaz; Evropský vyšetřovací příkaz; vzájemné uznávání v trestních věcech
Klíčová slova anglicky European Evidence Warrant; European Investigation Order; mutual recognition in criminal matters
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 3. 2016 10:00.
Anotace
Kapitola se zabývá možností zavedení komplexního systému pro získávání důkazů v případech, které mají přeshraniční rozměr v rámci Evropské unie, což má za cíl zachovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva v EU. Kapitola zejména popisuje vývoj právní úpravy týkající se institutu „vzájemného uznávání“, a to od závěrů ze zasedání Evropské Rady v Tampere a návrhy plynoucí z Haagského a Stockholmského programu, přes úpravu obsaženou v SFEU až po novou Směrnici o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech.
Anotace anglicky
The chapter deals with the possible introduction of a comprehensive system for obtaining evidence in cases with cross-border dimension within the European Union, which aims to maintain and develop the area of freedom, security and justice in the EU. The chapter mainly describes the development of legislation relating to the concept of “mutual recognition”, namely from the conclusions of the European Council in Tampere and suggestions arising from The Hague and the Stockholm programmes, through the arrangements contained in the TFEU to the new Directive regarding the European Investigation Order in criminal matters.
Návaznosti
MUNI/A/1390/2014, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií III (Akronym: PVM III)
Investor: Masarykova univerzita, Publikace vědeckých monografií III, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kalvodova_Dokazovani.pdf   Verze souboru Georgala, P. 11. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1332539/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1332539/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1332539/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1332539/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Vloženo
Pá 11. 3. 2016 10:00, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Kalvodova_Dokazovani.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1332539/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1332539/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,7 MB
Hash md5
8f0408b917bbb44639b70a2f15a1e3c0
Vloženo
Pá 11. 3. 2016 10:00

Kalvodova_Dokazovani.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1332539/Kalvodova_Dokazovani.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1332539/Kalvodova_Dokazovani.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1,2 MB
Hash md5
18c6721ac789390cb35925d666a03b99
Vloženo
Pá 11. 3. 2016 10:00
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 5. 2022 15:11