CS

Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v ...

HOLÝ, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko (Development and style of folk music. Folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians in the Horňácko sub-region). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 pp. Etnologické studie, sv. 15. ISBN 978-80-210-6629-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko
Name (in English) Development and style of folk music. Folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians in the Horňácko sub-region
Authors HOLÝ, Dušan.
Edition 1. vyd. Brno, 179 pp. Etnologické studie, sv. 15, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Antropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6629-8
Keywords in English folk music;folk dance music; Horňácko sub-region
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Eva Jourová, učo 112294. Changed: 21/2/2018 10:43.
Abstract
Publikace etnomuzikologa a vysokoškolského profesora Dušana Holého "Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko" je fundovanou analýzou hudebních tradic rodného kraje autora, jinak výtečného interprta lidové písně. I když vznikla jako habilitační spis v r. 1968, neztratila nic na své originalitě dané využitím ve své době novátorských postupů při rozboru dynamiky a rytmu hudeckých skladeb.
Abstract (in English)
Publication of ethnomusicology and university professor Dušan Holý "Development and style of folk music. Folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians in the Horňácko sub-region" is an informed analysis of the musical traditions of the native region of the author, otherwise excellent artist of folk songs. Although it was founded as a doctorate work in 1968, it has lost none of its originality in the use of its time, innovative techniques in the analysis of dynamics and rhythm of folk songs.
Links
MUNI/A/0840/2012, internal MU codeName: Hudební folklor a současná společnost
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20/4/2019 16:42

Other applications