KIRKOSOVÁ, Kateřina. Publikování knih v čase manažerské logiky: poznámky k současnému českému nakladatelskému poli. In Pořízková, Lenka; Navrátilová, Martina. Literární a knižní kultura v digitálním věku. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2015. s. 139-149. ISBN 978-80-87895-49-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Publikování knih v čase manažerské logiky: poznámky k současnému českému nakladatelskému poli
Název česky Publikování knih v čase manažerské logiky: poznámky k současnému českému nakladatelskému poli
Název anglicky Publishing books in time of managerial logics: remarks to contemporary Czech publishing field
Autoři KIRKOSOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Olomouc, Literární a knižní kultura v digitálním věku, od s. 139-149, 11 s. 2015.
Nakladatel Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00086280
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-87895-49-8
Klíčová slova česky knižní průmysl; mediální průmysl; knižní nakladatelé; globalizace; komercionalizace; digitalizace
Klíčová slova anglicky book publishing; culture industry; globalization; commercionalization; digitalization
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D., učo 143760. Změněno: 28. 4. 2016 13:52.
Anotace
V tomto příspěvku sleduji hlavní strukturní a obsahové tendence, které ovlivňují nakladatelské strate-gie a praxe v současném českém literárním poli, přičemž literární pole chápu jako relativně autonomní, nikoli však nezávislou součást širšího komplexu mediálního průmyslu. Soustředím se na diskurzy a jednání vybraných nakladatelství publikujících domácí a/nebo zahraniční beletrii a v tomto kontextu pracuji s pěti klíčovými trendy - globalizace, komercionalizace, homogenizace, fragmentace a digitali-zace. Přibližuji základní rámec strategických přeskupení, k nimž jsou české nakladatelské domy v souvislosti s nimi vyzývány, a uvádím ilustrativní příklady. V příspěvku čerpám z materiálů k rozpracované dizertační práce sondující strukturu a dynamiku českých nakladatelství publikujících beletrii. Práci rámuji reflexivní sociologií Pierra Bourdieu a analýzu zakládám na kvalitativních meto-dách sběru dat: vedle polostrukturovaných rozhovorů s vybranými nakladateli do výzkumného korpu-su zahrnuji vybrané novinové, časopisecké či internetové články k tématu, propagační materiály na-kladatelství či zápisky z knižních veletrhů a knihkupectví.
Anotace anglicky
The main goal of this paper is to review the key structural trends within contemporary Czech literary field, foregrounding the perspective of fiction book publisher. I conceptualize the literary field as relatively autonomous, but integral part of cultural and media business as such. Analysing various discourses and social praxes of book publishers, I base my argumentation on five main trends: globalization, commercialization, homogenization, fragmentation and digitalization. I describe the basic factual and interpretative framework these imply and demonstrate the changes on many examples. The paper represents a separate output of my PhD thesis research, in which I investigate the logics and dynamics of Czech publishing field. The research design is built on Pierre Bourdieu’s reflexive sociology and qualitative methods of data analysis.
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2022 12:27