Informační systém MU
KREJČÍ, Pavel. Název Czechia - nekonečný příběh? (The Name "Czechia" - Neverending Story?). neuvedeno: Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, 2015. p. 8-10.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Název Czechia - nekonečný příběh?
Name (in English) The Name "Czechia" - Neverending Story?
Authors KREJČÍ, Pavel.
Edition neuvedeno, p. 8-10, 3 pp. 2015.
Publisher Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) anglický překlad jména Česko
Keywords in English Czechia
Tags Czechia -- Czech Republic
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D., učo 39877. Changed: 6/2/2016 18:53.
Abstract
Článek popularizační formou popisuje a hodnotí situaci kolem jednoslovného pojmenování Česka v angličtině a v souladu s oficiálními stanovisky (např. Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního z r. 1993 nejnověji potvrzeného v r. 2015) doporučuje překládat Česko do angličtiny jako Czechia.
Abstract (in English)
The text is a short description and assessment of situation with English one-word (geographical, short) name of the Czech Republic - Czechia.
Displayed: 27/3/2023 11:40