KOŽIAK, Jaromír. Vybraná ustanovení o činnosti notáře v pozůstalostním řízení. Komentář k § 139-155 zákona o zvláštních řízeních soudních (Selected provisions on the role of notaries in hereditory proceedings. Commentary to § 139-155 of Special Court Proceedings.). In Petr Lavický. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. p. 308-331. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7478-869-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybraná ustanovení o činnosti notáře v pozůstalostním řízení. Komentář k § 139-155 zákona o zvláštních řízeních soudních
Name (in English) Selected provisions on the role of notaries in hereditory proceedings. Commentary to § 139-155 of Special Court Proceedings.
Authors KOŽIAK, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, p. 308-331, 24 pp. Praktické komentáře, 2015.
Publisher Wolters Kluwer ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086344
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7478-869-7
Keywords in English Commercial Register; Corporations; Commercial Companies; Corporate Law; Notary; Notarial Deed
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 3. 2016 10:10.
Abstract
Kapitola se zabývá postupem notáře při provádění přímých zápisů do veřejných rejstříku a jako jedna z prvních podrobuje detailnímu rozboru relevatní právní úpravu i formuluje doporučení pro praktický postup při provádění zápisů.
Abstract (in English)
This chapter is focused on the position of Notaries with regard to direct entry of subjects into public registers. Therefore it (as one of the firt publications) provides detailed analysis of the relevatn regulation and offers advice on the practical aspects of entry into registers.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zakonozvlastnich.pdf   File version Georgala, P. 11. 3. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1333168/Zakonozvlastnich.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1333168/Zakonozvlastnich.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1333168/Zakonozvlastnich.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1333168/Zakonozvlastnich.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 11. 3. 2016 10:10, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Zakonozvlastnich.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1333168/Zakonozvlastnich.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1333168/Zakonozvlastnich.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
378,5 KB
Hash md5
6d8760924b7f02da94f4fc73bb613d65
Uploaded/Created
Fri 11. 3. 2016 10:10

Zakonozvlastnich.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1333168/Zakonozvlastnich.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1333168/Zakonozvlastnich.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
26,2 KB
Hash md5
79c0ac80a6cd935619421fb228c3baf8
Uploaded/Created
Fri 11. 3. 2016 10:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 10:47