SPURNÁ, Michaela and Kateřina VLČKOVÁ. SEME - série metodologických workshopů pro doktorandy 2016 (SEME - serial of methodological workshops for doctoral students 2016). 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SEME - série metodologických workshopů pro doktorandy 2016
Name (in English) SEME - serial of methodological workshops for doctoral students 2016
Authors SPURNÁ, Michaela and Kateřina VLČKOVÁ.
Edition 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) metodologické workshopy; analýza dat
Keywords in English methodological workshops; data analysis
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D., učo 322688. Changed: 24. 11. 2019 20:23.
Abstract
Metodologické workshopy realizují významní odborníci z oboru: 1) Jak na přehledovou studii: postup tvorby přehledové studie jako samostatného textu publikovaného v odborném časopise. Názorné příklady o vyhledávání, o zdrojích a o nedostatcích přehledové studie. (Mgr. František Tůma, Ph.D.) 2) O čem je epistemologie, metodologie a filozofie vědy: vědecké poznání, filosofie a trochu ismu. (doc. PhDr. Bretislav Fajkus, CSc.), 3) Jak na položky v dotazníku: konstrukce otázek, které máme v plánu analyzovat samostatně a odděleně. (Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.); 4) Jak na postojové škály: zaměření se na formulování otázek, které mají dát respondentovi příležitost k projevení postoje. Práce se součtovými skóry. (Mgr. Hynek Cígler) 5) Co nabízí obsahová analýza dokumentů: Představení základních východisek a principů, ukázky praktického postupu, tvorby kategoriálního systému a typů kódování, dosahování validity a reliability. (Mgr. Tomáš Janko, Ph.D.); 6) Kvalitativní analýza dat: Co vše dokáže program Atlas. (Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. & Mgr. Jana Obrovská)
Abstract (in English)
Methodological workhops focuses on: data analysis in Atlas.ti, science methodology, sclae items development, content analysis, and writing review study.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.pdf   File version Vlčková, K. 22. 2. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1333374/Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1333374/Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1333374/Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1333374/Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 22. 2. 2016 19:09, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D., učo 322688
Attributes
 

Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1333374/Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1333374/Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,4 MB
Hash md5
13f59056f776efa8a4f918cd30b004a3
Uploaded/Created
Mon 22. 2. 2016 19:09

Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1333374/Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1333374/Pozvanka_SEME_2016_jnngkgra.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,9 KB
Uploaded/Created
Mon 22. 2. 2016 19:10
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 6. 2022 03:09