VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Báze moci: verze pro studenty učitelství (BMS). Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy (Power Bases: Version for Student Teachers (BMS). Adaptation of Teacher Power Use Scale to Student Teachers and Czech Lower Secondary Education). In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Báze moci: verze pro studenty učitelství (BMS). Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy
Name (in English) Power Bases: Version for Student Teachers (BMS). Adaptation of Teacher Power Use Scale to Student Teachers and Czech Lower Secondary Education
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan MAREŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Stanislav JEŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW ČAPV 2015 - konference
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00081537
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Moc; mocenské vztahy; student učitelství; pregraduální příprava učitelů; učitelská praxe; druhý stupeň základní školy; báze moci; donucovací moc; legitimní moc; referenční moc; odměňovací moc; expertní moc; adatace násttoje
Keywords in English power; Teacher power use scale; adatpation; lower secondary education; student teachers; power bases
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 5. 4. 2016 09:39.
Abstract
Příspěvek prezentuje adaptaci Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt & Turman, 2007) v úpravě na studenty učitelství. Nástroj měří, jak žáci reflektují moc uplatňovanou studenty učitelství, kteří v jejich třídě realizují dlouhodobou praxi v různých předmětech. Testována je teorie 5 bází relační moci Frenche a Ravena (1959), a to v českých podmínkách, u žáků druhého stupně základní školy a studentů učitelství (namísto univerzitních studentů a učitelů v anglosaském prostředí).
Abstract (in English)
The paper presents Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt & Turman, 2007) adaptation to student teachers. The scale measures how students reflect the power used by student teachers on their long-term practice in different school subjects. We test French and Raven´s (1959) theory of 5 power bases in Czech conditions, at students of lower secondary education and student teachers (instead of university students and teachers in Anglo-Saxon context).
Links
GA13-24456S, research and development projectName: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Czech Science Foundation, Power in the classes taught by student teachers
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 31. 1. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1333379/4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1333379/4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1333379/4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1333379/4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 31. 1. 2016 16:10, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1333379/4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1333379/4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
540,8 KB
Hash md5
9345139c64ed441de4d27cb737512028
Uploaded/Created
Sun 31. 1. 2016 16:10

4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1333379/4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1333379/4_O_conf_presentation_CAPV2015_MaresVlckovaJezek_adaptation_student_GA13_24456S.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
10,9 KB
Hash md5
17f34b1026e4a17920163702c9e9e627
Uploaded/Created
Sun 31. 1. 2016 16:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 5. 2022 22:04