MADECKI, Roman. Kunderova vize střední Evropy v kontextu dnešní doby. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 449-461. ISBN 978-80-905336-7-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kunderova vize střední Evropy v kontextu dnešní doby
Název anglicky The Kundera's Visions of the Central Europe in the Context of Contemporary Period
Autoři MADECKI, Roman (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí, od s. 449-461, 13 s. 2015.
Nakladatel Jan Sojnek - nakladatelství Galium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00086366
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-905336-7-7
Klíčová slova česky Milan Kundera; střední Evropa; západní a východní civilizace; evropské hodnoty; pansvalismus; východní blok
Klíčová slova anglicky Milan Kundera; Central Europe; Western and Eastern civilisation; European values; pan-slavism; Eastern Bloc
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 3. 2016 18:54.
Anotace
Fenomén střední Evropy se v posledních desetiletích snažili popsat mnozí badatelé s přihlédnutím k jeho aspektům geografickým, náboženským, geopolitickým či kulturně-historickým. Jedno z komplexních pojetí tohoto prostoru předložil i Milan Kundera. Kunderova vize střední Evropy je sice pevně zakotvena v české tradici (odvolává se mj. na Palackého, Havlíčka, Masaryka), ale reflektuje i události, jež se podstatným způsobem dotkly širšího středoevropského prostoru a ve svém důsledku i celé Evropy. A právě zde se jeho pohled český či československý proměňuje v pohled středoevropský a šíře i celoevropský.
Anotace anglicky
Many researchers tried to describe the phenomenon of the Central Europe with regard to its geographical, religion, geopolitical or cultural-historical aspects in the latest decades. One of the complete concept of this area there has been presented by Milan Kundera in his essay "The Tragedy of Central Europe" (1983). The Kundera's vision of the Central Europe is tight grounded in the Czech tradition (the recalls to Palacký, Havlíček, Masaryk), but he refers also to the events which in the significant way touched the wider Central European Region and in its consequence the whole Europe. And just here his Czech or Czechoslovak point of view changes into the Central European point of view and also into the European point of view.
VytisknoutZobrazeno: 26. 3. 2023 05:16