MADECKI, Roman. Kunderova vize střední Evropy v kontextu dnešní doby (The Kundera's Visions of the Central Europe in the Context of Contemporary Period). In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. p. 449-461. ISBN 978-80-905336-7-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kunderova vize střední Evropy v kontextu dnešní doby
Name (in English) The Kundera's Visions of the Central Europe in the Context of Contemporary Period
Authors MADECKI, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí, p. 449-461, 13 pp. 2015.
Publisher Jan Sojnek - nakladatelství Galium
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00086366
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-905336-7-7
Keywords (in Czech) Milan Kundera; střední Evropa; západní a východní civilizace; evropské hodnoty; pansvalismus; východní blok
Keywords in English Milan Kundera; Central Europe; Western and Eastern civilisation; European values; pan-slavism; Eastern Bloc
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10. 3. 2016 18:54.
Abstract
Fenomén střední Evropy se v posledních desetiletích snažili popsat mnozí badatelé s přihlédnutím k jeho aspektům geografickým, náboženským, geopolitickým či kulturně-historickým. Jedno z komplexních pojetí tohoto prostoru předložil i Milan Kundera. Kunderova vize střední Evropy je sice pevně zakotvena v české tradici (odvolává se mj. na Palackého, Havlíčka, Masaryka), ale reflektuje i události, jež se podstatným způsobem dotkly širšího středoevropského prostoru a ve svém důsledku i celé Evropy. A právě zde se jeho pohled český či československý proměňuje v pohled středoevropský a šíře i celoevropský.
Abstract (in English)
Many researchers tried to describe the phenomenon of the Central Europe with regard to its geographical, religion, geopolitical or cultural-historical aspects in the latest decades. One of the complete concept of this area there has been presented by Milan Kundera in his essay "The Tragedy of Central Europe" (1983). The Kundera's vision of the Central Europe is tight grounded in the Czech tradition (the recalls to Palacký, Havlíček, Masaryk), but he refers also to the events which in the significant way touched the wider Central European Region and in its consequence the whole Europe. And just here his Czech or Czechoslovak point of view changes into the Central European point of view and also into the European point of view.
PrintDisplayed: 26. 3. 2023 05:08