MOJŽIŠOVÁ, Veronika. Berní reces (Recession of taxes). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.),. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. p. 337-338. I. svazek A-Č. ISBN 978-80-7380-587-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Berní reces
Name (in English) Recession of taxes
Authors MOJŽIŠOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č, p. 337-338, 2 pp. I. svazek A-Č, 2015.
Publisher Aleš Čeněk
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086425
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7380-587-6
Keywords in English Recession of taxes; Agreement between the monarch and the state
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 5. 4. 2016 15:24.
Abstract
Encyklopedické heslo vysvětluje pojem berní reces jako dohodu mezi panovníkem a zástupci stavů o pravidelném výběru berně po dobu několika let bez toho, že by panovník musel předtím získat povolení zemského sněmu. Výsledek předkládá zejména nejvýznamnější z nich, a to decenální reces sjednaný v roce 1748 za vlády Marie Terezie. Jedná se o vědeckou monografii s rozpracovanými hesly, které splňují předpoklady pro vědeckou odbornou kapitolu.
Abstract (in English)
The encyclopedic password explains the concept of recession of taxes as an agreement between the monarch and representatives of state about the regular selection of taxes for several years without the monarch would have had to obtain permission of the Landtag. Result submitted the most important one, recession of ten years resulting in 1748 during the reign of Maria Theresa. It is a scientific monograph with unfinished password that meets the prerequisites for the scientific expertise chapter.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf   File version Georgala, P. 30. 3. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334009/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334009/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1334009/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334009/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 30. 3. 2016 10:04, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334009/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334009/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,5 MB
Hash md5
a60729ff80dbb70aef17c3fe9972147c
Uploaded/Created
Wed 30. 3. 2016 10:04

Encyklopedie_pravni_dejiny.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334009/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334009/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
36,1 KB
Hash md5
a8d19e7d99f0bc88c108b3fabd01178c
Uploaded/Created
Wed 30. 3. 2016 10:04
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 3. 2023 19:51