Informační systém MU
LEVICKÁ, Tereza. Vybrané případy z aplikační praxe (nekalé obchodní praktiky, reklama, zdraví, průměrný spotřebitel a jeho ochrana) (Relevant cases of application practice (unfair commercial practices, advertisement, health, average consumer and his protection)). In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 119-132. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané případy z aplikační praxe (nekalé obchodní praktiky, reklama, zdraví, průměrný spotřebitel a jeho ochrana)
Name (in English) Relevant cases of application practice (unfair commercial practices, advertisement, health, average consumer and his protection)
Authors LEVICKÁ, Tereza (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví, p. 119-132, 14 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086438
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8050-8
Keywords (in Czech) nekalá soutěž; nekalá obchodní praktika; reklama; spotřebitel; zdraví
Keywords in English unfair competition; unfair commercial practice; advertisement; consumer; health
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 3. 2016 10:12.
Abstract
Text je zaměřen na případy z aplikační praxe (veřejnoprávní, soukromoprávní i mimoprávní), které se dotýkají problematiky ochrany spotřebitele (včetně jeho zdraví) proti nekalým obchodním praktikám, příp. i proti nekalé soutěži.
Abstract (in English)
The text is focused on cases from application practice (public, private and non-legal practice area), which deal with issues of consumer protection (including health) against unfair commercial practices and also against unfair competition.
Displayed: 10. 8. 2022 04:46