Informační systém MU
DOBROVOLNÁ, Eva. § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech. In Petr Lavický a kol. Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 224-234. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech
Název česky § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech)
Název anglicky § 354-§358 of the Civil Procedure Code
Autoři DOBROVOLNÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. od s. 224-234, 11 s. Praktický komentář, 2015.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086449
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7478-988-5
Klíčová slova česky soudcovské zástavní právo; občanský soudní řád; výkon rozhodnutí
Klíčová slova anglicky judicial lien; Civil Procedure Code; execution law
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 4. 3. 2016 12:19.
Anotace
Kapitola v knize je prakticky zaměřeným komentářem k výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva (§§ 354-358 OSŘ).
Anotace anglicky
A practical commentary to the Civil Procedure Code. The text is concerned on the constitution of the judicial lien (§ 354 to § 358 of the Civil Procedure Code).
Zobrazeno: 30. 11. 2022 19:03