Informační systém MU
DOBROVOLNÁ, Eva. § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech (§ 354-§358 of the Civil Procedure Code). In Petr Lavický a kol. Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. Praha: Wolters Kluwer, 2015. p. 224-234. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech
Name in Czech § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech)
Name (in English) § 354-§358 of the Civil Procedure Code
Authors DOBROVOLNÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. p. 224-234, 11 pp. Praktický komentář, 2015.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086449
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7478-988-5
Keywords (in Czech) soudcovské zástavní právo; občanský soudní řád; výkon rozhodnutí
Keywords in English judicial lien; Civil Procedure Code; execution law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 4/3/2016 12:19.
Abstract
Kapitola v knize je prakticky zaměřeným komentářem k výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva (§§ 354-358 OSŘ).
Abstract (in English)
A practical commentary to the Civil Procedure Code. The text is concerned on the constitution of the judicial lien (§ 354 to § 358 of the Civil Procedure Code).
Displayed: 28/1/2023 23:40