POKORNÁ, Jarmila. Judikaturní podněty k výkladu pravidel podnikatelského úsudku (Judicature and Interpretation of Business Judgment Rule). In Klára Hurychová, Daniel Borsík. Coporate governance. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. p. 104-115. kolektivní monografie. ISBN 978-80-7478-654-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Judikaturní podněty k výkladu pravidel podnikatelského úsudku
Name (in English) Judicature and Interpretation of Business Judgment Rule
Authors POKORNÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Coporate governance, p. 104-115, 12 pp. kolektivní monografie, 2015.
Publisher Wolters Kluwer, a. s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086469
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7478-654-9
Keywords (in Czech) Pravidla podnikatelského úsudku; judikatura soudů amerických států; rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora
Keywords in English Business judgment rules; judicature of the courts of American States; decision of the German Federal Court of Justice;
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 10. 3. 2016 14:37.
Abstract
Kapitola popisuje některá rozhodnutí soudů amerických států významná pro aplikaci pravidel podnikatelského úsudku (rozhodnutí ve věcech Litwin v. Allen, Shlensky v. Wrigley, Smith v. Van Gorkom, Aronson v. Lewis) a rozhodnutí Spolkového soudního dvora ve věci ARAG/Garmenbeck. Upozorňuje na zajímavé závěry uvedené v těchto rozhodnutích, které by mohly být využity pro budoucí rozhodování českých soudů.
Abstract (in English)
The chapter describes some of the decisions of the courts of American States relevant to the application of the business judgment rules (judgments Litwin v. Allen, Shlensky v. Wrigley , Smith v. Van Gorkom , Aronson v. Lewis) and decision of the German Federal Court of Justice in Case ARAG / Garmenbeck . It draws attention to interesting conclusions stated in those decisions , which could be used for future decisions of Czech courts.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:27