POKORNÁ, Jarmila. Podnikatelé, obce a životní prostředí (Business persons, Municipalities and Environment). In Ilona Jančářová, Jakub Hanák, Ivana Průchová. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 30-54. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7951-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podnikatelé, obce a životní prostředí
Name (in English) Business persons, Municipalities and Environment
Authors POKORNÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí, p. 30-54, 25 pp. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 519, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086470
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7951-9
Keywords (in Czech) podnikatel; obce; obchodní korporace; životní prostředí
Keywords in English business person; municipalities; business corporations; environment
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11/3/2016 09:50.
Abstract
Kapitola vymezuje pojem podnikatele a zabývá se postavením obcí při podnikání i jejich působností při ochraně životního prostředí. Tato východiska jsou syntetizována v kapitole o obcích jako zakladatelích a společnících obchodních korporací. Závěry se zabývají výhodami a riziky využívání právní formy obchodní společnosti při činnosti obcí.
Abstract (in English)
The chapter defines the concept of business man and deals with the status of municipalities doing business and their authority in the field of environment. This basis is synthesized in the chapter about municipalities as company founders and associates of business companies. The conclusions deals with advantages and risks by use of legal form of business company in activity of municipalities.
Links
MUNI/A/1390/2014, interní kód MUName: Publikace vědeckých monografií III (Acronym: PVM III)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.pdf   File version Georgala, P. 11/3/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334311/Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334311/Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1334311/Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334311/Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 11/3/2016 09:50, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334311/Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334311/Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,6 MB
Hash md5
9f3334fba51fc64dc2433502b5696530
Uploaded/Created
Fri 11/3/2016 09:50

Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334311/Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334311/Jancarova_vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,1 MB
Hash md5
cdcd9dc2130ca8adb7a824cc5ef6fe10
Uploaded/Created
Fri 11/3/2016 09:53
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5/10/2022 16:47