Informační systém MU
POKORNÁ, Jarmila. Podnikatelé, obce a životní prostředí. In Ilona Jančářová, Jakub Hanák, Ivana Průchová. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 30-54. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7951-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podnikatelé, obce a životní prostředí
Název anglicky Business persons, Municipalities and Environment
Autoři POKORNÁ, Jarmila (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí, od s. 30-54, 25 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 519, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086470
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7951-9
Klíčová slova česky podnikatel; obce; obchodní korporace; životní prostředí
Klíčová slova anglicky business person; municipalities; business corporations; environment
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 3. 2016 09:50.
Anotace
Kapitola vymezuje pojem podnikatele a zabývá se postavením obcí při podnikání i jejich působností při ochraně životního prostředí. Tato východiska jsou syntetizována v kapitole o obcích jako zakladatelích a společnících obchodních korporací. Závěry se zabývají výhodami a riziky využívání právní formy obchodní společnosti při činnosti obcí.
Anotace anglicky
The chapter defines the concept of business man and deals with the status of municipalities doing business and their authority in the field of environment. This basis is synthesized in the chapter about municipalities as company founders and associates of business companies. The conclusions deals with advantages and risks by use of legal form of business company in activity of municipalities.
Návaznosti
MUNI/A/1390/2014, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií III (Akronym: PVM III)
Investor: Masarykova univerzita, Publikace vědeckých monografií III, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 29. 9. 2022 16:43