ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Ostych před důstojností jako právním pojmem aneb kdy se soudce bez důstojnosti neobejde (Dignity - how a concrete judge works with this notion i her judicial practice). In Večeřa, M., Stachoňová M., Hapla, M.,. Weyrův den právní teorie - Weyr´s Day of Legal Theory. Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova universita: Masarykova universita, 2015. p. 8 - 15. ISBN 978-80-210-8001-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ostych před důstojností jako právním pojmem aneb kdy se soudce bez důstojnosti neobejde
Name (in English) Dignity - how a concrete judge works with this notion i her judicial practice
Authors ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Edition Brno: Masarykova universita, Weyrův den právní teorie - Weyr´s Day of Legal Theory. Sborník příspěvků z konference, p. 8 - 15, 8 pp. 2015.
Publisher Masarykova universita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8001-0
Keywords (in Czech) Důstojnost; osoby s duševním postižením; člověk jako objekt; komercionalizace lidského těla; zákaz diskriminace
Keywords in English Human dignity; persons with disabilities; human as an object; commercialization of human body; prohibition of discrimination
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 18. 2. 2016 09:15.
Abstract
Článek je přepisem ústního vystoupení na konferenci o lidské důstojnosti. Poukazuje na to, že v politickém a společenském diskursu je hodnota lidské důstojnosti jedním z důležitých justifikačních argumentů, odůvodňujících důležitost ochrany lidských práv. Dále se zabývá na případě konkrétní soudkyně – autorky článku, jak ve své judikatuře s tímto pojmem pracuje a proč. Závěrem jsou shrnuty základní oblasti, v nichžse český ústavní soudce bez argumentace důstojností neobejde.
Abstract (in English)
The article is a transcription of an oral presentation delivered at a conference on human dignity. It points out that the value of human dignity is a significant argument justifying the importance of human rights protection in the political and social discourse. It further shows how, and why, a concrete judge – the author of the article works with this notion in her judicial practice. The contribution concludes with a summation of basic areas where a Czech constitutional judge cannot get along without human dignity argumentation.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Weyruvden_2015.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 18. 2. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334743/Weyruvden_2015.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334743/Weyruvden_2015.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1334743/Weyruvden_2015.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334743/Weyruvden_2015.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 18. 2. 2016 09:15, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Weyruvden_2015.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334743/Weyruvden_2015.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334743/Weyruvden_2015.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
5,6 MB
Hash md5
055784a9907accaad7706cc8ae2447c9
Uploaded/Created
Thu 18. 2. 2016 09:15

Weyruvden_2015.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334743/Weyruvden_2015.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334743/Weyruvden_2015.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
529,3 KB
Hash md5
2ff439dace8e63ede262426630b3f3f1
Uploaded/Created
Thu 18. 2. 2016 09:16
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 20:18