PROVAZNÍK, Jan and Eva ŽATECKÁ. Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů (Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health). In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 183-228. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů
Name (in English) Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health
Authors PROVAZNÍK, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva ŽATECKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví, p. 183-228, 46 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086501
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8050-8
Keywords (in Czech) ochrana spotřebitele; trestné činy, chránící spotřebitele; trestné činy proti životu a zdraví
Keywords in English Consumer Protection; Crimes Protecting the Consumer; Crimes Against Life and Health
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 10/3/2016 16:20.
Abstract
Kapitola Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů se zabývá mechanismy a nástroji, jež trestní právo nabízí v souvislosti s ochranou zdraví spotřebitelů. Nejprve představuje obecné myšlenky o použitelnosti trestněprávních konceptů v kontextu ochrany zdraví a ochrany spotřebitele, následně přistupuje k analýze již existujících trestných činů, které jsou za tímto účelem využitelné, a činí dílčí závěry k této problematice, na závěr představuje dodatečné statistické a kazuistické informace.
Abstract (in English)
The chapter Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health deals with the mechanisms and legal instruments that criminal law provides when it comes to the protection of the health of the consumers. Primarily, it presents the general ideas of applicability of the concepts of criminal law in the context of health protection and consumer protection, than it analyses existing crimes, usable thereto and makes some conclusion to this issue, in the end it presents several additional statistic and case-law information.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf   File version Georgala, P. 10/3/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 10/3/2016 16:20, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3 MB
Hash md5
8e33f382faeef893150f5e8d12fcc971
Uploaded/Created
Thu 10/3/2016 16:20

Selucka_ochrana_spotrebitele.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
774,6 KB
Hash md5
8fa63a11aae6177bd47313f2221c9391
Uploaded/Created
Thu 10/3/2016 16:21
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7/2/2023 10:17